Eşini Fiziksel Olarak Suiistimal Eden Erkekler İçin Bilişsel Davranışsal Tedavi

Cochrane derleme özeti

Erkeklerin yakın ilişkide olduğu kadına karşı şiddet uygulaması sık görülen bir problem olup ulusal anketlerde kadınların %10 – 34’ü erkeği tarafından saldırıya uğradığını bildiriyor. Erkek şiddetini, erkeklerin şiddet hakkındaki düşüncelerinde ve davranışlarını yönetişlerinde değişim sağlayarak azaltmak için bilişsel davranışsal tedavi (BDT) kullanıldı. Bazı erkekler BDT’ye katılmak için gönüllü olurken diğerleri mahkeme zoruyla katıldı. Her iki tip katılımcıyla yürütülen araştırmaları da derledik.

Bu derlemede erkeğin yakın ilişkisi olan kadına fiziksel şiddeti üzerine BDT’nin etkilerine dair dünyada yapılmış tüm randomize kontrollü araştırmalar arandı ancak derleme kriterlerine uyan, toplam 2343 katılımcıyla yürütülen 6 küçük araştırma bulundu. BDT alan erkeklerle tedavi almayanları kıyaslayan 4 çalışmanın sonuçları kombine edildi. Bu kombinasyon bize BDT’nin tedavi yapılmamasından daha iyi olup olmadığını gösteremedi.

BDT’yi başka tedaviye kıyaslayan iki araştırmanın ferdi sonuçları da benzer şekilde karar sağlamadı. Genel olarak derlenen çalışmalardan sağlanan sonuçlar karar çıkarmak için yetersiz kaldı.

Kaynak

Smedslund G, Dalsbø TK, Steiro A, Winsvold A, Clench-Aas J. Cognitive behavioural therapy for men who physically abuse their female partner. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD006048. DOI: 10.1002/14651858.CD006048.pub2

Orijinal özet için: Eş Fiziksel Suiistimal

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar