Tek Beyin Metastazlarında Tek Başına Tüm Beyin Radyoterapisine Kıyasla Cerrahiyle Beraber Tüm Beyni

Cochrane derleme özeti

Tek beyin metastazlı hastalarda tüm beyin ışınlamaya (TBRT) ek olarak cerrahinin genel sürviyi iyileştirmediğine dair randomize kontrollü araştırmalardan sağlanan iyi kanıtlar var. Beyin metastazı tedavisi genellikle palyatif bir uygulama olmakla beraber seçilmiş hastalarda -özellikle tek metastazlarda- cerrahi düşünülebilir. Bu derlemede seçilmiş bir grup hastanın dâhil edildiği üç RKA’dan sağlanan kanıtlar analiz edildi ve cerrahi ve TBRT kombinasyonunun, tek başına TBRT’ye kıyasla genel sürviyi iyileştirmediği bulundu.

Tedaviye cerrahi eklenmesi hastanın destek için başkalarından bağımsız kaldığı zamanı uzatabilir ve nörolojik nedenlere bağlı ölüm riskini de azaltabileceği öne sürüldü. Ameliyat olan hastalar, olmayanlara kıyasla daha fazla ters etki riski bildirmedi. Ferdi olarak bir hasta için tedavi kararı en iyisi bir multidisipliner takımca verilebilir.

Kaynak

Hart MG, Grant R, Walker M, Dickinson HO. Surgical resection and whole brain radiation therapy versus whole brain radiation therapy alone for single brain metastases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1. Art. No.: CD003292. DOI: 10.1002/14651858.CD003292.pub2

Orijinal özet için: Tek Beyin Met

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv