Diyabetik Böbrek Hastalığının İlerlemesini Önlemede Prostaglandin E1

Cochrane derleme özeti

Diyabetli hastalarda primer ölüm ve sağlık bozulması nedeni olarak görülen ve son aşama böbrek hastalığına kadar gidebilen diyabetik böbrek hastalığının (DBH) ana özelliği kesintisiz albüminüridir. Her ne kadar albüminüriyi azaltma ve ilerlemeyi önlemede ACEİ’ler, ARB’ler, ve KKB’ler gibi tansiyon ilaçları kullanılır ve tavsiye edilirse de DBH insidensi gelişmiş ve gelişen ülkelerde artıyor.

Prostaglandin E1 (PGE1) glomerül için basıncı gidermeye, böbrekte kan dolaşımını artırmaya ve albüminüriyi azaltmaya katkısı olduğu düşünülen bir damar açıcı ilaçtır.

Bu derlemede ACEİ/ARB ile birlikte PGE1 kullanımını ACEİ/ARB’ye, tedavi yapılmamasına veya bir Çin tıbbi bitkisi olan Xueshuantong’a karşı kıyaslayan, toplam 271 katılımcıyla yapılmış 6 araştırma belirledik.

Sonuçlar PGE1’in DBH üzerine idrar albümin atılma hızını, mikroalbüminüri ve proteinüriyi azaltarak pozitif bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Tüm çalışmalar metodolojik olarak zayıf olup DBH’nin ilerlemesini önlemede rutin bir terapötik önlem olarak PGE1 tavsiye etmek için kuvvetli kanıt bulunmuyor. Yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Kaynak

Wang H, Deng JL, Yue J, Li J, Hou YB. Prostaglandin E1 for preventing the progression of diabetic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 5. Art. No.: CD006872. DOI: 10.1002/14651858.CD006872.pub2

Orijinal özet için: Diyabetik Böbrekte Prostaglandin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv