Boyun Ağrısı Olan Çalışanlar İçin İşyeri Müdahaleleri

Cochrane derleme özeti

Araştırmalar çoğu endüstri ülkesinde çalışamazlık ve malûliyetlerin en sık nedeninin kas iskelet bozuklukları olduğunu gösterdi. Genel popülasyonda boyun ağrıları eskiden bilindiğinden daha fazla. Bu derlemede çoğu hastalık raporu almamış boyun ağrılı çalışanlar için yapılan işyeri müdahalelerinin etkisi hakkındaki araştırma bilgilerini sunuyoruz.

Toplam 2745 katılımcıyla yapılan 10 araştırma derlendi. Araştırmaları 2’sinde kayırma hatası riskine düşük değer biçildi. Müdahaleler stres idaresi, ergonomi kuralları, anatomi, kas iskelet bozuklukları ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında den ibaretti. Çalışanlara pasif jimnastik, rahat bir çalışma postürü, doğru pozisyon, istirahat aralarının önemi ve relaksasyonu iyileştirme stratejileri öğretildi. Bazı çalışmalara, işteki görevlerin nasıl modifiye edileceği, iş yükü, çalışma teknikleri, çalışma pozisyonları ve çalışma saatleri de dâhil edildi. Birkaç çalışmada, işyerindeki eşya ve donanımda nasıl ayarlamalar yapılacağı ve mevcut yapılara tavsiye edilen alternatifler önerildi

Derlememizde işyerinde müdahale yapılmayanlara kıyasla, müdahale yapılan çalışanlardan daha fazlasının ağrıdan kurtulmadığını gösteren düşük kalitede kanıt bulundu.

415 katılımcılı 1 araştırmada, işyeri müdahalelerinin çalışanlar arasında hastalık raporlarını 6 ayda azalttığını, ancak 3 ve 12 aylarda etkisi olmadığını gösteren orta kalitede kanıt bulduk. Bu sonuç az sayıda katılımcının hastalık raporu almasına bağlı olabilir.

İleride yapılacak başka araştırmaların, gerek ağrı gerekse çalışamazlıkla ilgili etki hesabına olan güvenimize önemli bir etki yapması ve hesabı değiştirmesi muhtemel.

Kaynak

Aas RW, Tuntland H, Holte KA, Røe C, Lund T, Marklund S, Moller A. Workplace interventions for neck pain in workers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 4. Art. No.: CD008160. DOI: 10.1002/14651858.CD008160.pub2

Orijinal özet için: Boyun Ağrısında İşyerine Müdahale

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv