İleri Yumurtalık Kanseri Olan Kadınlarda Ultra-Radikal Cerrahi

Cochrane derleme özeti

Yumurtalık kanseri kadınlarda en sık görülen kanser ölüm nedenidir. İlerlemiş kanserli kadınların, standart cerrahiden çok daha geniş olan ‘ultra-radikal’ ameliyat yapıldığında daha iyi olup olmayacağı konusunda değişik fikirler var. İleri yumurtalık kanseri olan kadınlarda iki tip ameliyatı kıyaslayan randomize kontrollü ve non-randomize araştırmalar için literatürü taradık.

194 kadınla tek merkezde yapılan sadece 1 non-randomize araştırma bulunarak analize alındı. Analizler sonucunda ultra-radikal ameliyat yapılan kadınlarda hastalığa spesifik sürvinin daha iyi olduğu bulundu. En iyi tahmini hesaba göre bu grupta yumurtalık kanserinden ölüm riski standart ameliyat yapılanlardan 1/3 kadar daha düşüktü ancak bu değer gerçekte, %60 daha az ile %4 daha fazla arasında herhangi bir yerde olabilir.

Ancak hastalığın yaygınlık derecesi çok değişkendi, bu nedenle yazarlar kanseri karın içine yayılmış 144 kadını ayrıca analize aldılar. Yine en iyi tahmini hesap ultra-radikal ameliyatla ölüm riskinin 1/3 daha düşük olduğunu gösterdi ve bu değer de %60 düşükle sadece %2 düşük arasında bulunabilir.

Bu sonuçlar ultra-radikal ameliyatın standart ameliyattan daha iyi olabileceğini gösterse de çalışma tasarımı ve analizler iyi olmayıp faydalar olduğundan çok hesaplanabileceği için dikkat gerekiyor.

Çalışmada, daha güvenilir ve önemli bir sonuç ölçütü olan tüm ölümler raporlanmadı. İlerlemesiz sürvi ve hastalar için önemli olabilecek yaşam kalitesi de raporlanmadı, mali etkinlik araştırılmadı

Bu durumda iki tip ameliyatın rölatif faydaları hakkında kesin sonuçlar çıkaramıyoruz. İleri yumurtalık kanseri olan kadınlarda standart ve ultra radikal ameliyatları kıyaslayan daha iyi tasarımlı ve büyük araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Ang C, Chan KK L, Bryant A, Naik R, Dickinson HO. Ultra-radical (extensive) surgery versus standard surgery for the primary cytoreduction of advanced epithelial ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 4. Art. No.: CD007697. DOI: 10.1002/14651858.CD007697.pub2

Orijinal özet için: Ultra Radikal Yumurtalık

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv