Kronik Hepatit B Virüs Enfeksiyonunda Filantus Türü Bitkiler

Cochrane derleme özeti

Kronik hepatit B virüsü (HBV) dünyada önemli mortalite, morbidite ve ekonomik külfete yol açar. Güncel olarak onay almış tedaviler etkili olsa da tedaviye alınan cevap tatmin edici değildir. Hastalarda virüs direnci gelişme riski yüksektir ve ciddi ters olaylar görülür.

Bu derlemede, kronik HBV enfeksiyonu tedavisinde filantus türlerinin fayda ve zararlarını değerlendirmek hedeflendi. Filantus türleri güvenli görünüyor ve HBV hastalarında viral göstergelerin temizlenmesine potansiyel etkisi olabilir. Ancak değerlendirilen tüm araştırmaların metodolojik kalitesi düşüktü, yani kayırma hatası riski yüksekti ve yapılan kıyaslamaların çoğunluğunda tesadüfi hata görülme riski de bulundu. Bunun yanında tüm analizlerde önemli heterojenite görüldü.

Filantus türlerinin klinik kullanımı düşünülmeden önce, etkilerinin konfirmasyonu için kayırma hatası riski düşük ve örnekleri yeterli büyüklükte randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Xia Y, Luo H, Liu JP, Gluud C. Phyllanthus species for chronic hepatitis B virus infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 4. Art. No.: CD008960. DOI: 10.1002/14651858.CD008960.pub2

Orijinal özet için: Hepatit B’de Filantus

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv