Rahatsız Bacak Sendromunda Levodopa

Cochrane derleme özeti

Rahatsız bacak sendromu (RBS) geceleri bacaklarda nahoş duygular hissedip, hareket ettirme isteği veren ve sık görülen bir nörolojik hastalıktır. Belirtiler baskın olarak istirahatte, akşamları ve geceleri görülür. Hastaların tıbbi çare aramalarının nedeni genellikle uyku bozukluğudur. Hastalık genellikle kronik bir durum olarak kabul edilir. RBS tedavisinde levodopa kullanımı tavsiye edilir.

Derlememizde RBS’de 1 – 8 hafta süren levodopa tedavisini plaseboya ya da başka aktif tedaviye karşı kıyaslayan 9 araştırmanın meta-analizini yaptık. Ortayla şiddetli arası RBS olan katılımcılar, 100 mg levodopa/25 mg dopamin dekarboksilazla 400 mg levodopa/100 mg dopamin dekarboksilaz arası dozlarla tedavi edildi. Araştırmalar Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde yapıldı.

Levodopa belirtilerin şiddetini daha büyük ölçüde azalttı. Klinisyen değerlendirmesinde de RBS belirtileri plaseboya göre daha fazla iyileşti. Polisomnografiyle izlenen uykudaki periyodik bacak hareketleri levodopa tedavisiyle plaseboya kıyasla daha fazla azaldı; ancak total uyku süresi değişmedi.

Hastaların değerlendirdiği uyku ve yaşam kaliteleri dikkat çekici derecede iyileşti. Sadece çok az sayıda hasta ters olaylar nedeniyle tedaviyi bıraktı, ancak plaseboya kıyasla, levodopa tedavisi alan hastalardan daha fazlası yan etki bildirdi.

Levodopayı cabergolin, pergolid ve pramipeksolle kıyaslayan aktif kontrollü 3 araştırmadan sağlanan kanıtlar RLS şiddetini (IRLS sorgulamasında) azaltmada, belirti iyileşmesinde (CGI) ve yaşam kalitesinde dopamin agonistleri lehindeydi. Diğer 5 sonuç ölçütüyle ilgili veriler bir ya da diğer tedavinin lehine bulunmadı. Ancak az sayıdaki bu çalışmalarda, güven aralıklarını çok geniş olması nedeniyle bir ilacın diğerine üstünlüğü dışlanamıyor.

Uzun süreli dopaminerjik ilaç kullanımı esnasında görülen, ogmentasyon denen ciddi bir ters olay, gün esnasında belirtilerin daha erken başlaması, istirahatte daha hızlı başlaması, belirtilerin kollar ve gövdeye yayılması ve tedavi etkisinin kısalmasıdır. Eski klinik araştırmaların çoğunluğunda ogmentasyon sistemetik olarak değerlendirilmedi. Gelecekte RLS’de ogmentasyon insidensini ve lavodopa tedavisinin etkinliğini araştıran, tedavi süresi daha uzun ve başka tedavi seçeneklerine karşı kıyaslayan araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Scholz H, Trenkwalder C, Kohnen R, Kriston L, Riemann D, Hornyak M. Levodopa for the treatment of restless legs syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD005504. DOI: 10.1002/14651858.CD005504.pub2

Orijinal özet için: Huzursuz Bacakta Levodopa

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv