Kolerayı Önlemede Oral Aşılar

Cochrane derleme özeti

Kolerayı önlemede oral aşıların etkisine dair kanıtları derledik. Literatürde konuya ilişkin araştırmalar için tarama yapıldı ve 48 çalışma belirlendi, sonuçlar aşağıda özetlendi.

Kolera

Kolera şiddetli bir ishaldir. Vibrio cholera bakterisiyle bulaşık sudan ve besinlerden bulaşır. Bazı insanlar hafif hasta olurken bazılar sulu ishal ve kusmayla çok şiddetli hastalanır. Bu hastalar çok hızlı dehidrate olabilir ve tedavi edilmezlerse %25 – 50’si ölebilir.

Hastalık fakir toplumlarda, özellikle sanitasyon ya da temiz suyun olmadığı ortamlarda hızlı yayılır. Mülteci kamplarında ya da doğal afetleri takiben görülebilen kolera salgınları yüzlere insanı çok çabuk öldürebilir.

Oral kolera aşıları, hastalara yutması için verilen küçük dozda kolera bakterisidir. Bu bakteriler öldürülmüş ya da değiştirilmiş olduğundan ishale neden olmaz ancak kişide koleraya karşı doğal bağışıklık sağlama gücündedir. Halen mevcut 3 oral kolera aşısı bulunuyor.

Araştırma sonuçları

Oral kolera aşıları koleranın olağan olduğu bölgelerde yaşayanlarda koleraya yakalanma riskini azaltır ancak riski tamamen kaldırmaz.

Oral kolera aşılarının muhtemelen büyük yan etkileri yok ancak nadir ya da geç komplikasyonlar dışlanamıyor.

Kaynak

Sinclair D, Abba K, Zaman K, Qadri F, Graves PM. Oral vaccines for preventing cholera. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 3. Art. No.: CD008603. DOI: 10.1002/14651858.CD008603.pub2

Orijinal özet için: Ağızdan Kolera Aşısı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar