Metastatik Meme Kanserinde Tek İlaçla Veya Kombine Kemoterapi

Cochrane derleme özeti

Metastatik meme kanseri ileri aşamadaki kanser olup meme dışına ve yerel lenf bezlerine yayılmıştır. Birçok kadın ilerlemiş hastalıkla birlikte uzun yıllar yaşayabilir, tedavi şifadan çok belirtileri gidermeyi hedefler. İleri meme kanserine birinci seçenek tedavi tümörün hormon durumuna ve aşırı HER-2 reseptör sergileme durumuna bağlıdır. Ancak ileri kanserli kadınların çoğunluğuna, hastalık bazı tedavilere direnç kazandığından ya ilk tedavi olarak ya da başka tip tedavilerle birlikte kemoterapi yapılır. Kemoterapi ilaçları tekli ya da kombine uygulanabilir. Bu derleme ileri kanserli hastalarda birden fazla ilaçla daha yoğun bir tedavi yapmanın, tek ilaçla tedavi yapılmasından daha iyi olup olmadığını anlamayı hedefliyor. Yüzde 55’i ilk kemoterapisini alan toplam 9742 kadında 48 kıyaslama yapılan 43 araştırmayı derledik.

Bu derlemede kombinasyon tedavisinin sürviye fayda sağladığı bulundu (tüm araştırmalarda). Bu sonuç, sadece birinci seçenek tedaviler analize alındığında ya da tek ilacın kombinasyon tedavisine eklenip eklenmediğinden bağımsız olarak geçerliliğini korudu. Kombinasyon tedavilerinde hastalığın ilerlemesine kadar geçen süre ve tedaviye cevap da anlamlı derecede iyileşti. Ancak kombine tedavi alan kadınlarda lökosit sayısında düşme, saç kaybında artma, bulantı ve kusma gibi ters olaylar daha fazla oldu.

Tedavileri hakkında karar vermesi gereken kadınların bu derlemenin, kombine tedavinin farklı tek ajanlarla yapılan sekansiyel tedaviden daha etkili olup olmadığına yönelik olmadığına dikkat etmesi gerekir. Tek tek bazı araştırmalar ilerlemede bir ilaçtan hemen diğerine geçerek sırayla ilaç verilmesinin, aynı anda verilen kombine tedaviyle benzer sonuçlar sağlayabileceği ihtimalini gösterdi.

İleri hastalığı olan kadınlar için düşünülmesi gereken önemli bir konu, tedavinin faydasıyla birlikte verdiği zararlar ya da ters etkiler arasındaki dengedir. Maalesef derlenen çalışmalardan sadece 11’inde yaşam kalitesiyle ilgili bilgiler raporlandı. Genel olarak bu kadınlarda kombinasyon tedavisiyle sürvide sağlanan kazançlar; toksisitede önemli bir artış ve yaşam kalitesi hissine katkı yapan başka psikososyal ve sosyal faktörlere etki pahasına geliyor.

Bu derlemede iki tedavi seçeneğinin, kadının bakış açısından net klinik faydalara genel etkisi hakkında yorum yapmak için yetersiz veri sağlandı. Bu yüzden ileri hastalığı olan kadınlar ilerleyen metastatik hastalıkta ek tedavilerin potansiyel faydaları ve yaşam kalitelerine etkileri hakkında karar verebilmek için bilgi araması gerekecektir.

Kaynak

Carrick S, Parker S, Thornton CE, Ghersi D, Simes J, Wilcken N. Single agent versus combination chemotherapy for metastatic breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD003372. DOI: 10.1002/14651858.CD003372.pub3

Orijinal özet için: Tekli Ve Kombine Kemoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv