Allojenik Kök Hücre Naklinden Sonra Görülen Akut Ve Kronik Graft-Versus-Host Hastalığı Tedavisinde K

Cochrane derleme özeti

Akut ve kronik graft-versus-host hastalığı (GVHH) tedavisinde kortikosteroid kullanımı olağandır ancak hastaların yaşam süresi ve kalitesine etkileri sistematik olarak araştırılmadı.

Bu sistematik derlemede GVHH’de kullanılan kortikosteroidli, kostikosteroidsiz ve farklı kordikosteroid dozu kullanılan tedavi rejimlerinin etkilerini kıyaslamaya çalıştık.

Litaratür taraması sonucunda derleme kriterlerine uyan 2 araştırma derlendi ve sonuçları ana metinde bildirildi. Özetle bu araştırmalar kortikosteroidle hastalarda daha erken remisyon ve hafifçe daha iyi sonuçlar sağlandığını gösteriyor ancak daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Salmasian H, Rohanizadegan M, Banihosseini S, Rahimi Darabad R, Rabbani-Anari M, Shakiba A, Ferrara JL.M.. Corticosteroid regimens for treatment of acute and chronic graft versus host disease (GvHD) after allogenic stem cell transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD005565. DOI: 10.1002/14651858.CD005565.pub2

Orijinal özet için: Akut Ve Kronik GVHH

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv