Büllöz Pemfigoid Tedavileri

Cochrane derleme özeti

Büllöz pemfigoid (BP), Batı dünyasında en sık görülen otoimmün büllü hastalıktır. Dünyanın çoğu bölgeleri için insidens rakamları bulunmuyor ancak BP Uzak doğunda daha nadir görünüyor. Genellikle yaşlıların hastalığıdır ancak gençler ve çocukları da tutabilir, her iki cins de etkilenebilir. BP genellikle 5 yıl içinde kaybolmakla beraber hastalık ve tedavisiyle birlikte orta derecede bir ölüm oranı bulunuyor. En olağan tedavi oral kortikosteroid ilaçlar ancak bunlarla da birlikte bazı hastalarda ölüm dâhil ciddi yan etkiler görülüyor. Oral steroidlerin en olağan ters etkileri arasında kilo alımı ve tansiyon yükselmesi yer alıyor. Uzun vadeli kullanımla birlikte diyabet riski artıyor ve kemik yoğunluğu azalıyor. Topikal kortikosteroidlerin de ciltte incelme ve kolay morarma gibi ters etkileri var. Topikal steroidlerle ters etki görülme riski steroidin kuvvetine, ne kadar uzun kullanıldığına, vücudun hangi bölgesine uygulandığına ve cilt probleminin tipine bağlı; eğer çok kuvvetli bir steroid kullanılırsa vücutta yan etkiye neden olmak için yeterince absorbe olabilir.

Diğer tedaviler arasında azatiyoprin, mikofenolat mofetil, dapson, metotreksat, siklosporin, siklofosfamid, plazma değişimi, eritromisin, tetrasklin ve nikotinamid yer alıyor. Bu ilaç ve müdahalelerin bazılarının ciddi enfeksiyona yatkınlık, karaciğer ve böbrek hasarı ve kemik iliği depresyonu gibi şiddetli ters etkiler görülme potansiyeli var ve çoğu çok pahalı.

Bu güncellemede bu derlemenin 2006 yılında yayınlanan versiyonuna 3 yeni çalışma eklenerek derlenen çalışma sayısı 10’a katılımcı sayısı 1049’a yükseldi. Tüm çalışmalarda farklı kıyaslamalar yapıldı ve hiçbirinde plasebo grubu yoktu. Azatiyoprinle birlikte verilen farklı doz ve formülasyonlarda kortikosteroidler hastalık kontrolünde anlamlı bir fark göstermedi, ancak azatiyoprin hastalık kontrolü için gereken prednizon miktarını azalttı.

Azatiyoprin alan hastalarda mikofenolat mofetile kıyasla iyileşme ya da hastalıksız geçen zamanlarda veya tetresiklin+nikotinamidle prednizona kıyasla hastalığın verdiği cevapta anlamlı fark bulunmadı.

Bir küçük çalışmada prednizonla birlikte kullanılan geleneksel Çin ilacı olan Jingui Şengi hapı kullanımı, bu bitkisel ilacın eklenmesinden yana bir fayda göstermedi.

Ölümlerin en çoğu yüksek doz kortikosteroid alan hastalarda görüldü.

Bu araştırma derlemesinde düşük doz oral steroidler ve kuvvetli steroid kremleri güvenli ve etkili göründü. Ancak yaygın hastalıkta steroid krem kullanımını yan etkiler ve geniş alanlara krem sürmenin pratik olmaması sınırlayabilir. Orta şiddette BP’de hafif topikal steroid rejimleri güvenli ve etkili. BP tedavileriyle ilgili, özellikle kortikosteroidlere plazma değişimi, azatiyoprin veya mikofenolat mofetil eklemenin etkinliğiyle tetrasiklin ve nikotinamid tedavileriyle ilgili daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Kirtschig G, Middleton P, Bennett C, Murrell DF, Wojnarowska F, Khumalo NP. Interventions for bullous pemphigoid. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 10. Art. No.: CD002292. DOI: 10.1002/14651858.CD002292.pub3

Orijinal özet için: Büllöz Pemfigoid Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv