Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Hastalarda Psikolojik Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Antisosyal kişilik bozukluğu ısrarcı olarak kuralları bozma, cürüm işleme ve ilaç ve alkol kötüye kullanımına yol açar. Kişinin gerek kendisi gerekse yakın akrabaları ve genel olarak toplum için çok büyük güçlüklere neden olur. Bu derlemede antisosyal kişilik bozukluğu olan kişilerde kullanılan psikolojik tedavilerin etkinliğine dair kanıtlar sistematik olarak incelendi.

11 çalışma derlendi ancak mevcut kanıtlardan sağlam kararlara varmak mümkün olmadı. Birkaç çalışmada bu hastalarda ilaç ya da alkol kötüye kullanımını azaltmak için yapılan tedavileri incelenmekle beraber az sayıda çalışma hastalığın kendisinin tedavisine odaklandı. Sadece üç çalışmada, bu derleme protokolünde ilk tanımlanan ve bu hastalıkta özel önemi olan sonuç ölçütleri (yeniden suç işleme ve agresyon) raporlandı. Bununla beraber durumsallık idaresi (tedavide ilerlemeye ödül sağlar) olarak bilinen bir tedavinin bu hastalarda ilaç ve alkol kötüye kullanımını azaltmaya yardım edebildiğine dair biraz kanıt bulundu.

Antisosyal kişilik bozukluğu olan hastalarda hangi psikolojik tedavilerin etkili olduğunu netleştirmek için daha fazla araştırma gerekiyor. Bu araştırmalar en iyisi, dikkatle tasarlanmış klinik çalışmalarla yapılabilir. Bu araştırmaların antisosyal kişilik bozukluğunun anahtar özelliklerine odaklanması ve bilgi sağlayabilmesi için yeterli miktarda katılımcıyla yürütülmeleri gerekir.

Kaynak

Gibbon S, Duggan C, Stoffers J, Huband N, Völlm BA, Ferriter M, Lieb K. Psychological interventions for antisocial personality disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 6. Art. No.: CD007668. DOI: 10.1002/14651858.CD007668.pub2

Orijinal özet için: Anti Sosyal Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv