Erişkinde Minimal Lezyonlu Nefrotik Sendrom İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Nefrotik sendromda böbrekler kandan idrara protein sızdırır. Minimal lezyonlu hastalık, açıklanamayan nefrotik sendromu olan erişkinlerde 3 sırada gelen primer böbrek hastalığıdır (10% - 15%). Erken 1970’lerden bu yana, erişkin başlangıçlı minimal lezyonlu hastalıkta, yaygın olarak steroidler kullanıldı ancak optimal steroid, doz ve kullanım süresi belirlenmiş değildir. Bu derlemede, toplam 68 katılımcıyla yapılan 3 küçük araştırma belirlendi. Araştırmalarda (1) İV+oral steroid tedavisi, sade oral steroide karşı; (2) oral tedavi, kısa süreli İV tedaviye karşı ve (3) oral steroid tedavisi plaseboya karşı kıyaslandı.

Kıyaslamalarda, sadece oral tedavi kısa süreli İV tedaviye kıyasla komple remisyon sağlanan hasta sayısında anlamlı bir artış sağladı. Ancak araştırma eksikliği, tedaviyle ilgili önemli soruları cevapsız bırakıyor:

* Erişkinde yeni başlayan minimal lezyonlu hastalıkta en iyi doz ve tedavi süresi;

* steroidle indüklenen remisyondan sonra nükslerin nasıl önlenip tedavi edileceği ve

* steroide bağımlı ya da tedaviye dirençli hastalıkta uygun tedaviler hangileri?

Kaynak

Palmer SC, Nand K, Strippoli GFM. Interventions for minimal change disease in adults with nephrotic syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD001537. DOI: 10.1002/14651858.CD001537.pub4

Orijinal özet için: Minimal Lezyon Nefrotik Sendrom Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv