Erken Aşama Mesane Kanserinde Mesane İçine Gemsitabin

Cochrane derleme özeti

Mesane kanseri mesane üst tabakasıyla sınırlı olduğunda tümörü çıkarmak için cerrahi tedavi yapılır. Ancak tümörler nüks edebilir ve ameliyat sonrasında sıklıkla mesane içi tedavi denen başka bir tedavi kullanılır. Bu tedavide nüksü önlemek için ilaçlar doğrudan mesane enjekte edilir. Bu ilaçlar kalan kanser hücrelerini öldürmek için vücudun bağışıklık sistemini aktive eden BCG aşısı veya doğrudan kanser hücrelerine etki yapan antikanser ilaçlardır. Bu durumda nispeten yeni bir ilaç da gemsitabindir. Mesane kanserli hastalarda mesane içine gemsitabin verilmesini inceleyen randomize klinik çalışmalar için yayınlanmış literatürü araştırdık ve 6 çalışma bulduk.

İlk araştırmada ameliyatın hemen sonrasında verilen tek doz gemsitabin plaseboyla kıyaslandı ve tümör nüksü oranında fark bulunmadı, ancak çalışma metodolojisiyle ilgili bazı endişeler var.

Bir başka çalışmada gemsitabin bilinen bir antikanser ilaç olan mitomisin C ile kıyaslandı ve gemsitabinin daha aktif ve daha az toksik olduğunu gösterildi.

Üç çalışmada gemsitabin BCG ile kıyaslandı. İlkine nüks riski orta olan katılımcılar alındı gemsitabisinin tümör nüksünü ve hastalığın ilerlemesini önlemede BCG kadar etkili olduğu ve daha az yan etkisi olduğu bildirildi.

İkinci araştırmaya nüks riski yüksek ve tedavi görmemiş hastalar alındı ve nüksü önlemede gemsitabinin BCG’den aşağı ancak daha az toksik olduğu bulundu.

Üçüncü araştırmada daha önce aldığı BCG tedavisine cevap vermeyen hastalar alındı ve gemsitabinin tümör nüks oranını azaltmada BCG’den üstün olduğunu gösterdi.

Bu az sayıda çalışma mesane içi gemsitabinin tümör nüksünü geciktirmede aktivitesi olduğunu ve BCG tedavisine uygun olmayan ya da bu tedavinin başarısız olduğu hastalarda bir rolü olabileceğini gösteriyor.

Son çalışmada çok sayıda gemsitabin dozunun tek doza kıyasla daha iyi tümör cevabı sağladığını göstermekle beraber bunun klinik önemi belirsiz.

Kaynak

Jones G, Cleves A, Wilt TJ, Mason M, Kynaston HG, Shelley M. Intravesical gemcitabine for non-muscle invasive bladder cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD009294. DOI: 10.1002/14651858.CD009294.pub2

Orijinal özet için: Kanserde Mesane İçi Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar