Alkolik Karaciğer Hastalığında Propiltiyourasil

Cochrane derleme özeti

Batı dünyasında karaciğer hastalıklarının çoğunluğuna alkol neden olur. Propiltiyourasil, metabolizması artmış hastalarda kullanılan bir anti-tiroid ilaç olup alkolik karaciğer hastalığı tedavisinde kullanımı önerildi.

Bu sistematik derlemeye toplam 710 hastayla yapılan 6 randomize kontrollü araştırma dahil edildi. Araştırmalarda genel olarak kayırma hatası riski yüksekti.

Propiltiyourasilin; alkolik karaciğer hastalarında tüm nedenlerden ölümler, karaciğerle ilişkili mortalite, karaciğer komplikasyonları ve karaciğer histolojisine anlamlı bir etkisini gösteremedik. Propiltiyourasille birlikte ciddi olmayan yen etkilerin riskinde anlamlı bir artış olmadı ancak arada lökopeni, jeneralize büllöz döküntü gibi ciddi yan etkiler görüldü.

Araştırmalara küçük sayıda hasta alındığından tesadüfi hata riski yüksek. Alkolik karaciğer hastalığında randomize kontrollü araştırmalar dışında propiltiyourasil kullanımı için kanıt yok görünüyor.

Kaynak

Fede G, Germani G, Gluud C, Gurusamy KS, Burroughs AK. Propylthiouracil for alcoholic liver disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6. Art. No.: CD002800. DOI: 10.1002/14651858.CD002800.pub3

Orijinal özet için: Alkolik Karaciğer Hastalığı Tedavisinde Propiltiyourasil

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar