Sürat Kontrol Kameraları, Trafik Kazaları, Yaralanmalar ve Ölümleri Azaltıyor mu?

Cochrane derleme özeti

Trafik kazaları önemli bir ölüm ve malûliyet nedeni. Kaza anında aracın sürati, yaralanmaların önemli bir belirleyicisidir; araç ne kadar hızlıysa yolculara binen enerji de artar, buna paralel olarak yaralanmalar ve yaralanma şiddeti de artar.

Aşırı süratin önemli sayıda kazaya katkısı olduğu bulunmuştur. Sürat yapan sürücülerin sayısı azalırsa, kazaların hem oluşma ihtimali hem de şiddetinin azaltılabileceği öngörülür. Bu yüzden trafik süratini azaltmak için yapılan müdahaleler kaza ve yaralanmaları önlemede çok önemli görülür. Sürücüleri, sürat izleyen kameralarla ve bunlarla ilişkili otomatik cihazlarla güvenli bir süratle sürüşe zorlamak böylesi bir önlemdir.

Sürat izleyen kameraların etkinliğini değerlendirmek için konuyla ilgili tüm araştırmaları inceleyerek önceden belirlediğimiz kriterlere uygun araştırmaları aradık. Kameraların; sürat yapma, kazalar, yaralanmalar ve ölümlere etkisini kameraların ortaya çıkışından öncesiyle kıyasladık. Ayrıca kameralı yolları, kamera olmayan kıyaslanabilir nitelikte yollarla da karşılaştırdık.

Derleme kriterlerine uyan 35 araştırma bulundu. Süratle ilgili sonuç ölçütlerini raporlayan tüm araştırmalarda müdahale sonrasında ortalama süratlerde azalma bildirildi. Süratle ilgili sonuç ölçütü olarak; sürat yapan araç oranı, farklı sınırlarda sürat azalması ve üst düzeyde sürat yapan sürücülerde azalma şeklinde de raporlandı. İzin verilen sınırın üzerinde sürat yapan sürücü oranında %8 ile %70 arası azalma oldu, çoğu ülkede %10-35 aralığı içinde azalmalar bildirildi.

28 araştırmada kazalara etki ölçüldü. Tüm çalışmalarda da sürat kamerası olan bölgelerde programın yürürlüğe girmesinden sonra kaza sayısında azalma bulundu. Kamera bölgelerinin içinde tüm kazalarda azalmalar %8-49 arasında, çalışmaların çoğunda %14-25 arasında bulundu.

Yaralanmalı kazalarda azalma %8 – 50 ve ölümlü kazalarda azalma %11 – 44 arasındaydı.

Daha geniş bölgelerde tüm kazalarda %9 ile 35 arasında azalma olup çalışmaların çoğunda %11 – 27 arasında azalma bildirildi. Ölüm ya da ciddi yaralanmayla sonuçlanan kazalardaki azalmalar %17 – 58 arasında olup çoğu çalışmada %30 ile 40 arasında oldu.

Daha uzun süreli çalışmalar bu olumlu yönelimlerin ya korunduğu ya da zamanla iyileştiğini gösterdi.

Derlenen çalışmaların kalitesinin genel olarak en çok orta olduğu yargısına varıldı ancak sürat ve kaza sonuçlarında raporlanan pozitif azalmaların tüm çalışmalar arasındaki tutarlılığı sürat kameralarının trafik yaralanma ve ölümlerinin sayısını azaltmada değerli bir müdahale olduğunu gösteriyor. Bu bulguyu doğrulamak için mümkün oldukça iyi tasarımlı, kamera yerleşimi öncesi ve sonrasında yeterince uzun süreli ve uzun izlemli, bilgi toplama zaman aralıkları yeterli olan araştırmalar yapılması gerekiyor. Araştırmaların hiçbiri düşük gelirli ülkelerde yapılmadığından bu ortamlarda da araştırma yapılması gerekir.

Hız ve kaza verilerinin toplanmasında uluslararası standartlar ve kayırma hatasını kontrol için üzerine anlaşmaya varılmış metotlar kullanımı gibi, metotlarda da daha fazla tutarlılık gerekiyor. Bu suretle ülkeler arasında araştırma kıyaslamaları da daha güvenilir olacağından kameraların faydalı etkileriyle ilgili daha kuvvetli bilimsel kanıtlar sağlanabilir.

Kaynak

Wilson C, Willis C, Hendrikz JK, Le Brocque R, Bellamy N. Speed cameras for the prevention of road traffic injuries and deaths. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 11. Art. No.: CD004607. DOI: 10.1002/14651858.CD004607.pub4

Orijinal özet için: Trafikte Hız Kameralarının Faydası

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar