Zirai Endüstride Yaralanmaları Önleme Müdahaleleri

Cochrane derleme özeti

Çiftçilerde iş kazasında yaralanma oranları yüksektir. Bu alanda yaralanmaları kontrol stratejisi olarak birçok koruyucu program ve yasa getirildi. Ancak bu stratejilerin çoğunun yaralanmaları azaltmada etkinliği hala bilinmiyor.

Sistematik literatür taraması yapılarak ziraat alanındaki iş kazalarıyla ilgili çalışmalar arandı. 8600’den fazla kaynak arasında 8 araştırma bulundu. Araştırmaların kalitesi değerlendirilip sonuç verileri çıkarıldı. Randomize kontrollü çalışmalardaki veriler kombine edildi. Kesikli zaman serisi çalışmaları, müdahaleyle birlikte yaralanmaların düzey ve eğiliminde bir değişim olup olmadığını görmek için, yeniden analiz edildi.

Toplam 11 565 katılımcıyla yapılan beş randomize kontrollü araştırma ve 14 ölçüm zamanı kullanılan 1 adet kesikli zaman serisi araştırmasında, çeşitli eğitsel müdahaleler ve mali teşviklerin kombinasyonları kullanıldı. Bu araştırmalardan ikisi çocuk ve erişkinlerde yaralanma önlemeye yönelik, kalanları büyüklerle ilgiliydi.

Yasal önlemlerin etkisi, ortalama 32.5 ölçüm noktası kullanan 2 kesikli zaman serisi araştırmasında değerlendirildi. Bir araştırmada İsveç’te traktör devrilme yaralanmalarını önlemek, diğerinde Sri Lanka’da öldürücü pestisid zehirlemelerini azaltmak için getirilen yasal düzenlemeler değerlendirildi.

Derlenen tüm araştırmalarda metodolojiye yükseğe yakın değer biçildi.

Araştırmalar eğitim müdahalelerinin yaralanma azaltıcı bir etkisi olduğuna dair kanıt sağlamadı.

Ancak bir araştırmada, mali teşvik olarak sigorta prim indirimleri yaralanmaya bağlı hak taleplerini azalttı.

Bir araştırmada traktörlerde, devrilmeden koruyucu yapılar kullanımını yaygınlaştırmaya zorlayan özel yasalarla birlikte yaralanmalarda azalma görülmedi.

Bir başka araştırmada endosülfanlı pestisitleri yasaklayan yasaya birlikte uzun vadede ölümcül zehirlenmeler azaldı.

Kaynak

Rautiainen R, Lehtola MM, Day LM, Schonstein E, Suutarinen J, Salminen S, Verbeek JH. Interventions for preventing injuries in the agricultural industry. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD006398. DOI: 10.1002/14651858.CD006398.pub2

Orijinal özet için: Zirai Endüstri Yaralanmaları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv