Dirsek Ağrısında Şok Dalgasıyla Tedavi

Cochrane derleme özeti

Tenisçi dirseği tedavisinde şok dalgasıyla tedavi faydalı ve güvenli mi?

Bu soruyu cevaplamak için tenisçi dirseğinden yakınan 1000’den fazla hastada yapılan 9 çalışma analiz edildi. Hastaların çoğunda uzun süredir mevcut ve başka tedavilerle iyileşmeyen ağrı vardı. Hastalara 3 haftadan üç aya kadar süre içinde 3 defa şok dalgası tedavisi ya da sahte tedavi uygulandı. İyileşmeler 1 hata ve 1 yıl sonrasında ölçüldü. Bu çalışmalar günümüzdeki en iyi kanıtları sağlıyor.

Tenisçi dirseği nedir ve şık dalgası nasıl fayda sağlayabilir?

Tenisçi dirseği ya da lateral epikondilit nedensiz de olabilir ya da dirsek tendonuna çok fazla yüklenmeden de kaynaklanabilir. Dirseğin dışında ön kolun üste bölgesinde de ağrı ve dokunmakla hassasiyete neden olabilir. Ağrı 6 aydan 2 yıla kadar sürebiliyor, kendi kendine de iyileşebiliyor. Tedavisi için çok çeşitli yöntemler kullanıldı ancak bu tedavilerin işe yarayıp yaramadığı ya da ağrının kendi kendine mi geçtiği belirsiz. Şok dalgası tedavisinde dirseğe bir makineyle ses dalgaları verilir. Ağrıyı iyileştirmede neden ve nasıl iş gördüğü iyi bilinmiyor.

Çalışma bulguları

Beş çalışma çok dalgası tedavisiyle ağrı, işlev ve el sıkma kuvvetinin sahte tedaviye kıyasla aynı miktarda ya da biraz daha fazla iyileştiğini gösteriyor. Dört çalışmaysa şok dalgası tedavisiyle daha fazla iyileşme gösteriyor.

Ancak çalışmaların bazılarının (?) sonuçları birleştirildiğinde şok tedavisi toplam olarak belirtileri ancak sahte tedavi kadar iyileştirdi.

Bir çalışmada şok tedavisi steroid enjeksiyonuyla kıyaslandı Bu çalışma enjeksiyonun belirtileri şok tedavisinden daha fazla iyileştirdiğini gösteriyor.

Yan etkiler

Yan etkiler uzun sürmedi ve tedaviden sonra kayboldu. Yan etki olarak ağrı, tedavi yapılan bölgede kızarma ve bazı hastalarda bulantı görüldü.

Ana çizgiler

Şok dalgası tedavisinin tenisçi dirseğinde ağrı ve işlevi iyileştirme anlamında az fayda sağladığı ya da hiç sağlamadığı yönünde “platin” düzeyinde kanıt var. Bu tedavi ağrı, bulantı ve cilt kızarmasına neden olabiliyor.

Bu derleme şok dalgası tedavisi kullanımını desteklemiyor.

Kaynak

Buchbinder R, Green S, Youd JM, Assendelft WJJ, Barnsley L, Smidt N. Shock wave therapy for lateral elbow pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD003524. DOI: 10.1002/14651858.CD003524.pub2

Orijinal özet için: Şok Dalgası Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv