Meme Kanserli Premenopozal Kadınlarda Ameliyat Zamanı

Cochrane derleme özeti

Meme kanseri en sık rastlanan morbidite ve mortalite nedenleri arasındadır. Meme kanseri tanısı konan kadınların çoğunluğuna ameliyat, radyoterapi ve/veya kemoterapi yapılır. Bu derlemede premenopozal meme kanserli kadınlarda tümörün menstrual siklusun farklı aşamalarında çıkarılmasının genel sürvi ya da hastalıksız sürviye etkisi olup olmadığını belirlemeyi hedefledik. Menstrual siklusun foliküler fazı ovülasyondan önceki 0 – 14 günler, luteal faz sonraki 15 – 35 günlerdir. Ameliyat zamanlamasındaki küçük değişimler; sürvi oranlarını, rahatsızlık ve kompleksiteyi önceden belirlenebilecek bir şekilde önlerse bu, sağlanacak fayda için küçük bir bedel olur. Menstural siklusun değişik fazlarında yapılan ameliyatları kıyaslayan bitmiş randomize kontrollü araştırma bulamadık, ancak sürmekte olan 1 çok merkezli randomize araştırma ve 3 prospektif gözlemsel araştırma belirledik.

Üç gözlemsel çalışmadan biri, lenf bezi durumuna göre gruplamadan sonra yapılan 48 aylık izlemde sürvide fark olmadığını raporladı. Sonuçlar ameliyatın menstrual siklus fazıyla ya da östrojen ve progesteron düzeyleriyle ilişkili zamanlamasının prognostik (nükssüz sürvi ve genel sürvi) değeri olmadığını gösterdi.

Bir çalışma ortalama sürvi ya da nükssüz sürvi verisi sağlamadı, üçüncü çalışmada ameliyatlar foliküler ya da luteal fazda yapıldığında genel sürvide fark olmadığı raporlandı.

Meme kanserinde ameliyatın menstrual siklus fazıyla ilişkili zamanlamasının gidişata etkisini kesinleştirmek için büyük bir randomize kontrollü araştırma ideal olur. Ancak bu çalışmanın yokluğunda prospektif gözlemsel çalışmalardan sağlanan bilgiler, metastatik olmayan meme kanserinde ameliyatın luteal ya da foliküler fazda yapılmasıyla hastalıksız sürvi ve genel sürvide fark olmadığını gösteriyor.

Kaynak

Samuel M, Khin LW, Brennan VK, Yong WS. Timing of breast surgery in premenopausal breast cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 5. Art. No.: CD003720. DOI: 10.1002/14651858.CD003720.pub2

Orijinal özet için: Menstruasyona Göre Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar