Ta ve T1 Mesane Kanserinde İntravesikal Epirubisine Karşı BCG

Cochrane derleme özeti

Sistoskopi esnasında ürotelyumda anormal büyüme (Ta aşaması) ve/veya lamina propria’da anormal büyüme (aşama T1) bulunan hastalarda olağan tedavi, transüretral rezeksiyondur (TUR). Ancak ameliyat sonrasında tümörün nüksü, büyük bir klinik problem teşkil eder. Bu yüzden kanser nüksünü önlemek için, ameliyattan sonra mesane içine BCG aşısı veya epirubisin verilir.

Bu derlemede intravesikal BCG’nin, kanser nüksünü önlemede epirubisinden daha etkili olduğu bulundu. Ancak BCG, epirubisine göre daha çok lokal ve sistemik ters etkilere neden olur görünüyor.

Kaynak

Shang PF, Kwong J, Wang ZP, Tian J, Jiang L, Yang K, Yue ZJ, Tian JQ. Intravesical Bacillus Calmette-Guérin versus epirubicin for Ta and T1 bladder cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 5. Art. No.: CD006885. DOI: 10.1002/14651858.CD006885.pub2

Orijinal özet için: Mesane Kanserinde BCG

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar