Anorektal Fistülde Cerrahi Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Anorektal fistül sık görülen bir hatalıktır, farklı cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir.

Olağan kullanılan cerrahi seçenekler arasında:

a) fistül yolunun dışa açılması (fistülotomi),

b) seton yerleştirmek

c) fistülü çıkarıp (fistülektomi) kaslarda kalan defektin ve anüsün anorektal miyo-mukozal ilerleyen fleple tamiri.

Daha seyrek kullanılan diğer seçenekler arasında fibrin yapıştırıcılar ve setonlara eklenen ayurvedik ilaçlar bulunur. Anorektal fistüllerde en iyi cerrahi tedavi; nüks oranları düşük, minimal inkontinens ve iyi yaşam kalitesi sağlayan tedavidir.

Derlemeye çeşitli fistül tedavilerini kıyaslayan 10 araştırma dâhil edildi. Bu prosedürlerin kıyaslanabileceği çeşitli parametreler olmakla beraber, biz en önemlileri olan nüks ve inkontinense odaklandık

Derlenen araştırmalarda yapılan kıyaslamalardai hastalık nüksünde anlamlı fark görülmedi. Ancak non- randomize araştırmalar dâhil olmak üzere fibrin yapıştırıcı araştırmaları, muhtemelen anal kaslar cerrahi olarak kesilmediğinden fekal inkontinensin daha az olduğunu gösteriyor.

Anorektal fistüllerde çeşitli tiplerde operatif tedavileri kıyaslayan iyi kalitede veri eksikliği var ve bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Jacob TJ, Perakath B, Keighley MR.B. Surgical intervention for anorectal fistula. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 5. Art. No.: CD006319. DOI: 10.1002/14651858.CD006319.pub2

Orijinal özet için: Anorektal Fistül Ameliyatı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv