Üst İdrar Yollarında Transizyonel Hücreli Kanser

Cochrane derleme özeti

Üst idrar yollarının transizyonel hücreli kanseri böbrek pelvisini ve üreteri tutan olağandışı bir kanserdir. Ana tedavi yaklaşımı habis tümör bölgesinin ameliyatla çıkarılmasıdır. Bu prosedür için kullanılan birkaç teknik var. Bu derlemede bu tekniklerden hangisinin; cerrahi kolaylık, morbidite, klinik sonuçlar ve maliyet anlamında en etkili olduğunu belirlemek için kıyasla yapıldı.

Literatür araştırmamızda farklı cerrahi teknikleri kıyaslayan yüksek kalitede kanıt bulamadık. Bir küçük randomize kontrollü araştırma ve gözlemsel çalışmalar laparoskopik cerrahi müdahalenin kan kaybını, ameliyat sonrası ağrıyı ve hastanede kalış süresini azaltabileceğini gösteriyor. Ancak kanıtların kalitesi düşük ve bu nedenle üst idrar yollarının transizyonel hücreli kanserinde mevcut klinik uygulamanın yerine geçecek en etkili cerrahi prosedürü tavsiye etmek mümkün olmadı.

Kaynak

Rai BP, Shelley M, Coles B, Biyani CS, El-Mokadem I, Nabi G. Surgical management for upper urinary tract transitional cell carcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 4. Art. No.: CD007349. DOI: 10.1002/14651858.CD007349.pub2

Orijinal özet için: İdrar Yolu Transizyonel

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv