Endometriyum Kanserinde Yardımcı Progestagen Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Endometriyum (rahim) kanseri, gelişmiş ülkelerde genital organların en sık görülen kanseridir. Bazen nüks riskini azaltmak için ilk ameliyat sonrasında progestagen hormonu tedavisi kullanılır. Ancak progestagenlerin kalp hastalığına karşı koruyucu faktörlerden birini azalttığı ve ayrıca tümörleri radyoterapiye daha dirençli hale getirdiği bulundu.

Bu derlemede, yeni tanı konmuş endometriyum kanserinde ameliyata ek tedavi olarak progestagen kullanımını destekleyen kanıt olmadığı bulundu. Ancak progestagen bazı hastalarda nüksü önleyebiliyor ya da geciktirebiliyor.

Kaynak

Martin-Hirsch PPL, Bryant A, Keep SL, Kitchener HC, Lilford R. Adjuvant progestagens for endometrial cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6. Art. No.: CD001040. DOI: 10.1002/14651858.CD001040.pub2

Orijinal özet için: Endometriyum Kanseri Tedavisinde Progestagen

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv