Ortotopik Karaciğer Naklinde Rutin Drenaj

Cochrane derleme özeti

Karı içi girişimlerde cerrahlar içeride sonradan olabilecek kan veya vücut sıvısı birikimini belirlemek, izlemek ve önlemek için ameliyat sahasında bir dren bırakır. Bu yaklaşım karaciğer nakli olan hastalarda standart bir uygulama olsa da yakınlarda yapılan bazı çalışmalar rutin dren kullanımının faydalı olmayabileceği, hatta zararlı olabileceğini gösterdi. Bu soruyu cevaplamak için tıbbi literatürde yapılmış randomize kontrollü çalışmaları aradık.

Bu konuda yapılmış bir randomize kontrollü araştırma (RKA) belirleyemedik. Üç randomize olmayan araştırma bulduk, sonuçları çelişkiliydi. Bu çalışmaların sonuçları, karaciğer naklinde rutin abdominal drenajın önemli bir araştırma konusu olduğunu gösteriyor.

Halen ortotopik karaciğer naklinde rutin abdominal drenajın hastalara faydalı ya da zararlı olduğu yönünde bir sonuca varmak için kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Gurusamy KS, Naik P, Davidson BR. Routine drainage for orthotopic liver transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6. Art. No.: CD008399. DOI: 10.1002/14651858.CD008399.pub2

Orijinal özet için: Karaciğer Naklinde Rutin Drenaj

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv