Deliryumda Kolinestaraz İnhibitörlerinin Etkinliğine Dair İkna Edici Kanıt Yok

Cochrane derleme özeti

Deliryum, fiziksel hastalıklarla ilişkili görülen konfüzyonel bir durumdur. Özellikleri ani başlaması, şuurun değişken olması, dikkat azalması ve global bilişsel bozulmadır. Başka belirti olarak özellikle görsel hallüsinasyonlar, uyku kalıbında bozulma ve ajitasyon görülür. Deliryum yatan hastalarda olağan görülür ve uzun süreli yatışlar, fiziksel işlev düzeyinin düşüklüğü, kalıcı bilişsel bozulma ve kurumsal bakım ihtiyacı ile birliktedir. Bu nedenlerle tanı ve tedavisi önemlidir.

Bu derlemeye 15 katılımcıda donepezili plaseboya karşı kıyaslayan 1 araştırma dâhil edildi. Araştırma deliriyum süresinde istatistiksel anlamlı fark olmadığını gösterdi, başka sonuç ölçütüne bakılmadı.

Kaynak

Overshott R, Karim S, Burns A. Cholinesterase inhibitors for delirium. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD005317. DOI: 10.1002/14651858.CD005317.pub2

Orijinal özet için: Deliryum Tedavisinde Donepezil

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv