İdiyopatik Hiperkalsiüride Komplikasyonları Önlemek İçin İlaçla Müdahale

Cochrane derleme özeti

İdiyopatik hiperkalsiüri, kan serum düzeyi normal insanlarda idrarla aşırı miktarda kalsiyum atılması olan, kalıtsal bir metabolik anormalliktir. Bu hastalığın ana komplikasyonları böbrek taşı oluşumu ve kemik kaybıdır. Çocuklarda hiperkalsiüri; tekrarlayan hematüriye, sancılı sık idrara çıkmaya, idrar yolu enfeksiyonlarına ve karın ve belde ağrıya neden olur.

Bu derleme idiyopatik hiperkalsiürinin komplikasyonlarını önlemede ilaç tedavilerinin fayda ve zararlarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Tiyazid grubu diüretikleri; standart tedavi ve klinik izlem, su alımını artırma ve spesifik diyet tavsiyelerine karşı kıyaslayan 4 araştırma bulduk. Başka bir araştırmada tiyazidlere potasyum tuzu eklendi. 5 araştırmaya toplam 216 erişkin hasta alındı.j

Tiyazid alan grupta yeni taş sayısında azalmanın yanı sıra, yeni taş oluşumu için gereken zaman da uzadı. Tiyazide potasyum tuzlarının eklenmesi, idrara salınan kalsiyum miktarını anlamlı ölçüde azalttı.

Çocuklarda yapılmış araştırma bulunmadığı gibi, hiperkalsiürisi olup belirti vermeyen hastaların tedavisinde ilaç kullanımını inceleyen araştırma da bulunmadı.

Kaynak

Escribano J, Balaguer A, Pagone F, Feliu A, Roqué i Figuls M. Pharmacological interventions for preventing complications in idiopathic hypercalciuria. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD004754. DOI: 10.1002/14651858.CD004754.pub2

Orijinal özet için: İdiyopatik Hiperkalsiüri Tedavisinde Tiyazid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar