Konvansiyonel Çok İnsizyona Kıyasla Tek İnsizyonla Laparoskopik Apendektomi

Cochrane derleme özeti

Apandisit tedavisinde cihazların periton boşluğuna sokulması için karın duvarında yapılan birkaç cilt insizyonuyla ya da daha yenilerde yapıldığı gibi tek bir insizyonla laparoskopik apendektomi yapılır. Konvansiyonel çok insizyonu tek insizyona karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırma bulunmadığından iki yaklaşımın etkinlik ve güvenliği analiz edilemedi. Apandisitte tek insizyonla yapılan ameliyatı değerlendirmek için randomize kontrollü araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Rehman H, Rao AM, Ahmed I. Single incision versus conventional multi-incision appendicectomy for suspected appendicitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD009022. DOI: 10.1002/14651858.CD009022.pub2

Orijinal özet için: Tek İnsizyon Laparoskopik Apendektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv