Kronik Rinosinüzitte Sinüs Ağızlarının Balonla Açılması

Cochrane derleme özeti

Kronik rinosinüzit dünyada en sık görülen rahatsızlıklardan biridir, tüm yaş gruplarını etkiler ve ciddi yakınmalara yol açar. Birinci seçenek olarak antihistaminler, antibiyotikler ve/veya oral steroidlerle tıbbi tedavi yapılır. Uzun süren tedaviler sonucunda başarılı olunamadığında genellikle ameliyat gerekir. Erişkinlerde bu duruma karşı fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESS) ana cerrahi strateji olarak yerleşti. Yakınlarda sinüs ağızlarının balonla açılması (dilatasyon) ortaya çıktı. Bu yaklaşım, sinüs ağzından sokulan yüksek basınçlı balonla sinüslerin drenaj yollarının açılması için tasarlandı. Tıbbi literatürde kronik sinüzitten yakınan her yaştan hastada sinüs ağızlarının balonla açılmasını konvansiyonel cerrahi metotlara karşı kıyaslayan kanıtları aradık.

Derleme kriterlerimize uyan, yayınlanmamış bir araştırma bulundu. Araştırmada kronik frontal sinüzitli 34 hastanın yarısı frontal sinüs drenaj yollarını açmak için balonla dilatasyona randomize edildi, diğer gruba aynı işlem için FESS uygulandı. Her iki grupta da tüm diğer sinüsler konvansiyonel FESS ile tedavi edildi.

Balonla dilatasyon, görüntüleme çalışmalarında gösterildiği üzere frontal sinüzitin iyileşmesinde fark sağlamadı ancak bu teknikle birlikte frontal sinüzün açıklığını gözleyen değerlendirmeciler sinüs ağızlarını daha yüksek oranda açık buldular. Bunun istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç olup olmadığı belirsiz. Çalışmada sonuçları raporlamada kayırma hatası riski olduğu görüldü. Halen konvansiyonel tedaviye kıyasla sinüs ağızlarını balonla açmayı tavsiye edemiyoruz.

Kaynak

Ahmed J, Pal S, Hopkins C, Jayaraj S. Functional endoscopic balloon dilation of sinus ostia for chronic rhinosinusitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD008515. DOI: 10.1002/14651858.CD008515.pub2

Orijinal özet için: Balonla Sinüs Açma


Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv