Meme Kanseri Ameliyatından Hemen Sonra Ve Gecikmeli Rekonstrüksiyon

Cochrane derleme özeti

Eme kanserinde şifa sağlamak için ameliyat gerekir ve tüm meme çıkarılır. Mastektomiden sonra meme rekonstrüksiyonu hemen ya da gecikmeli olarak yapılabilir. Hemen yapılan prosedür ameliyatla aynı seansta yapılırken, gecikmeli tedavi sonradan herhangi bir zamanda yapılabilir.

Birkaç non-randomize araştırmada psikolojik faydalar, estetik ve komplikasyon oranlarını girişimin zamanlamasına bağlı farklar bildirildi. Bu derlemede ameliyat zamanlamasının morbidite, mortalite, hasta tatmini ve psikososyal iyilik haline etkileri kıyaslandı. Seçim kriterlerine uyan, 64 kadınla yapılmış sadece 1 randomize kontrollü araştırma (RKA) bulundu.

Ancak araştırmada ciddi sayıda hasta gecikmeli ameliyatı seçmediğinden grup içinde adil bir kıyaslama yapmak mümkün olmadı. Bulunan araştırmanın metodolojik kusurları ve yüksek kayırma hatası riski de kanıt kalitesini düşürdü. Bu alanda yapılmış sadece 1 RKA bulunduğundan, bu derlemenin izleyen güncellemelerinde iyi kalitede kohort ve vaka-kontrol araştırmaları gibi başka tipte araştırmalar değerlendirilecek. Hastaların meme kanseri ameliyatından sonra yapılacak rekonstrüktif ameliyat için en iyi ve uygun zamanlamayla ilgili olarak aydınlatılmış kararlar verebilmeleri için, güvenilir kanıt sağlayacak daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

D'Souza N, Darmanin G, Fedorowicz Z. Immediate versus delayed reconstruction following surgery for breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD008674. DOI: 10.1002/14651858.CD008674.pub2

Orijinal özet için: Meme Rekonstrüksiyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar