Kulak Zarındaki Retraksiyon Ceplerinde Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Kulak zarı, dış kulak yolunu orta kulaktan ayıran ince bir dokudur. Ana işlevi, ses dalgalarını havadan orta kulaktaki kemiklere geçirmektir. Bu zardaki retraksiyonlar, zarın tümü ya da bir kısmının içeri doğru çökmeleridir. KBB hekimi bu durumu tedavi edebilir ancak tedavi endikasyonu, zamanlaması ve seçenekler hakkında görüş birliği bulunmuyor. Bu derleme için, toplam 71 katılımcıyla yapılmış 2 randomize kontrollü araştırma bulduk.

Bir araştırma küçük çaplı olup kıkırdak greftiyle yapılan timpanoplastinin bekle ve gör stratejisine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir faydasını göstermedi.

Diğer çalışma kıkırdak greftiyle timpanoplastiye ventilasyon tüpü eklemenin, sade timpanoplastiye kıyasla hastanın işitmesine fazladan fayda sağlamadığını gösterdi. Yüksek kalitede daha fazla yaraştırma yapılması çok gerekli.

Kaynak

Nankivell PC, Pothier DD. Surgery for tympanic membrane retraction pockets. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD007943. DOI: 10.1002/14651858.CD007943.pub2

Orijinal özet için: Kulak Zarı Çökmesi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv