Laparoskopik Kolorektal Kanser Çıkarılmasının Uzun Dönem Sonuçları

Cochrane derleme özeti

Kolon kanserinin laparoskopik olarak çıkarılmasıyla birlikte görülen uzun dönem sonuçları açık kolektomiden farklı değil. Rektal kanser olgularındaysa uzun vadeli sonuç verileri az, büyük randomize kontrollü araştırmaların sonuçları bekleniyor.

Laparoskopik yaklaşım hastalara daha az ağrı ve daha hızlı toparlanma gibi kısa vadeli faydalar getiriyor. Ancak giriş bölgesi metastazları (laparoskopik giriş yarasında) ve yeterince radikal olmayan laparoskopik rezeksiyon kaygıları birçok cerrahın kanserde laparoskopik ameliyat yapmasını engeller. Kolon ve rektum kanserlerinde minimal invazif ameliyatlar genellikle randomize kontrollü araştırma çerçevesi içinde yapılıyor.

Kaynak

Kuhry E, Schwenk W, Gaupset R, Romild U, Bonjer HJ. Long-term results of laparoscopic colorectal cancer resection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD003432. DOI: 10.1002/14651858.CD003432.pub2

Orijinal özet için: Laparoskopik Kolon Ca.

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv