İki Yaş Altı Bebeklerde Akut Viral Bronşiyolit İçin Adrenalin

Cochrane derleme özeti

Bronşiyolit, yaşamın ilk yıllarında hava yolları ve akciğerlerin en sık görülen akut enfeksiyonudur. Nedeni virüsler olup en sık da R. syncytial virüstür. Hastalık soğuk algınlığına benzer şekilde, burun akıntısı, hafif ateş ve öksürükle başlar. Sonradan hızı, zorlu ve sıklıkla vızıldama gibi sesli solunuma yol açar. Çoğu sağlıklı çocuk ve bebekte hastalık hafif geçmekle beraber tüm dünyada büyük bir klinik hastalık ve mali külfet nedenidir. Yüksek gelirli ülkelerde yatışlar arttı, ciddi bir sağlık hizmeti kullanımı var ve bronşiyolitin okul öncesi vızıldamalı solunum bozuklukları ve sonradan astım gelişimiyle ilişkisi olabilir.

Hekimlerin bronşiyoliti nasıl tedavi edeceği konusundaki değişkenlik, herhangi bir tedavi yaklaşımı için net bilimsel kanıt yokluğunu yansıtıyor. Brokodilatörler, astım ataklarında solunum yolu kaslarını gevşetmek ve solunumu kolaylaştırmak için sık kullanılır. Adrenalin de bunlardan biridir. Bu derlemenin 2004 yılında yayınlanmasından bu yana yayınlanan birkaç araştırmanın en yeni kanıtlar eklenerek güncellenmesi önemli.

Sistematik derlememiz için, akut bakım kurumlarında bronşiyolit tedavisi için adrenalin kullanılan, toplam 2556 çocukla yapılmış 19 araştırma bulduk.

Adrenalin plaseboyla kıyaslandığında hastaneden kalış süresinde fark olmadığı bulundu ancak adrenalinin hastaneye yatışları azalttığını gösteren biraz kanıt bulundu. Büyük ve yüksek kalitede bir araştırmadan sağlanan sonuçlar, sistemik kortikosteroidlerle (deksametazon) kombine adrenalin tedavisinin yatışları anlamlı derecede azaltabildiğini gösteriyor. Hastanede yatan çocuklarda bronşiyolit tedavisinde adrenalin kullanımını destekleyen kanıtlar yetersiz.

Kanıtlar adrenalinle görülen kısa vadeli ters etkilerde önemli fark olmadığını gösteriyor uzun vadeli güvenlik değerlendirilmedi.

Bu derlemenin bazı kısıtlamaları, derlenen çalışmaların kalitesiydi ve çalışmalarda ölçüm zamanlarının tutarsız olması, bazı meta analizlere dâhil edilen çocuk sayısını kısıtladı. Bronşiyolit tedavisi olarak adrenalinin etkinliği, uygulanabilirliği ve uzun vadeli güvenliğinin konfirmasyonu için daha fazla araştırma gerekiyor.

Özet olarak derlememiz ayaktan bronşiyolit tedavisinde adrenalinin plasebodan daha etkili olduğuna dair kanıt sağlıyor. Yeni çalışmalar ayaktan hastalarda adrenalinin steroidlerle kombine edilmesinin etkili olabileceğini gösteriyor. Adrenalinin yatan hastalarda kullanımını destekleyecek kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Vandermeer B, Tjosvold L, Johnson DW, Plint AC, Klassen TP, Patel H, Fernandes RM. Epinephrine for bronchiolitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6. Art. No.: CD003123. DOI: 10.1002/14651858.CD003123.pub3

Orijinal özet için: Bronşiolit Tedavisinde Adrenalin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv