İskemik Felçte Kök Hücre Nakli

Cochrane derleme özeti

Felç beyin hücrelerini hasara uğrattığında, işlevsel sonuçları iyileştirmek için çok az şey yapılabiliyor. Hayvan modellerinde iskemik felçte kök hücre naklinin etkili ve güvenli olduğu gösterildi, ancak hastalar için hala kanıt yok.

Bu derleme için, çok küçük 3 randomize kontrollü araştırma bulundu. Veriler eksik olduğundan ikisi meta analize alınamadı. 30 katılımcıyla yapılan üçüncü çalışmada otolog mezenkimal kök hücreyle tedavi edilen hastalarda uzun süreli izlemde, istatistiksel olarak anlamlı olmayan fonksiyonel iyileşme bulundu. Kök hücrelerle alakalı ters etki olmadığı bildirildi. Daha büyük ve iyi tasarımlı araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Boncoraglio GB, Bersano A, Candelise L, Reynolds BA, Parati EA. Stem cell transplantation for ischemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD007231. DOI: 10.1002/14651858.CD007231.pub2

Orijinal özet için: Felçte Kök Hücre Nakli

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv