Laparoskopik Kolesistektomide Kese Kanalını Kapatmada Farklı Metotlar

Cochrane derleme özeti

Laparoskopik kolesistektomi safra taşlarının tedavisinde kullanılan güncel yöntemdir. Bu girişim esnasında kese kanalının kalıcı olarak kapatılması gerekir.

Bu derleme için toplam 255 katılımcıyla yapılan 3 araştırma seçildi. 2 araştırmadaki 150 hasta absorbabl veya non-absorbabl klip kullanımına randomize edildi. Üçüncü araştırmada 105 katılımcıda absorbabl malzemeyle bağlama non-absorbabl kliplerle kıyaslandı. Araştırmaların üçünde de kayırma hatası riski yüksekti.

Gruplar arasında morbiditede fark yoktu. Absorbabl malzemeyle bağlama grubunda girişim süresi, absorbe olmayan kliplere kıyasla 12 dakika daha uzun oldu. Çalışma süresi ve izlem yöntemi uzun süreli komplikasyon insidensini belirlemek için yetersizdi.

Örneklerin küçük, izlem süresinin kısa olması ve önemli sonuçların raporlamasında eksiklik nedeniyle kese kanalı kapatmada farklı metotların fayda ve zararlarını belirleyemedik. İzlem süresi daha uzun ve önemli sonuç ölçütlerini değerlendiren yeni araştırmalar yapılması gerekiyor. Bu araştırmalar rastgele ve sistematik hata riskini azaltmak için iyi tasarlanmalı.

Kaynak

Gurusamy KS, Bong JJ, Fusai G, Davidson BR. Methods of cystic duct occlusion during laparoscopic cholecystectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 10. Art. No.: CD006807. DOI: 10.1002/14651858.CD006807.pub2

Orijinal özet için: Kese Kanalını Kapatma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv