Taşıt Tutmasını Önleme Ve Tedavi İçin Skopolamin

Cochrane derleme özeti

Bu derlemede, taşıt tutmasına karşı skopolaminin etkinlik ve güvenliğini değerlendiren 14 randomize kontrollü araştırmanın sağladığı kanıtlar özetlendi.

Sonuçlar taşıt tutmasında görülen bulantı ve kusmanın önlenmesinde, skopolaminin plasebodan ve skopolamin benzeri türevlerinden daha etkili olduğunu gösteriyor. Ancak skopolaminin antihistaminlerden ve skolopamin-efedrin kombinasyonundan üstün olduğu gösterilmedi. Skopolaminle uyuklama, görüş bulanması veya sersemliğe neden olma ihtimali diğer ilaçlara göre düşüktü.

Kaynak

Spinks A, Wasiak J. Scopolamine (hyoscine) for preventing and treating motion sickness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6. Art. No.: CD002851. DOI: 10.1002/14651858.CD002851.pub4

Orijinal özet için: Araç Tutmasında Skopolamin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv