Erişkinde Fokal Glomerüler Skleroz İçin İmmüno-Supresif Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Fokal ve segmental glomeruloskleroz (FSGS) nedeni bilinmeyen nadir bir hastalık olup glomerüller kandan idrara protein sızdırır. Fokal nitelemesinin nedeni bazı glomerüllerin skarlaşması, kalanların normal olmasıdır, segmental nitelemesi de glomerülün sadece bir kısmının hasar görmesine bağlıdır. FSGS hastalarının yarıdan fazlasında 10 yıl içinde kronik böbrek yetmezliği gelişir. Proteinüriyi kontrol ve böbrek yetmezliğini önlemek için immüno-supresif stratejilere başvurulur.

Bu sistematik derlemede, biyopsiyle ispatlanmış FSGS olan toplam 198 erişkinde immüno-supresif tedavileri araştıran 4 çalışma belirlendi.

Prednizonla kombine siklosporin A ile tedavi edilen erişkin hastalarda kısmi remisyon kazanma ihtimali, sade prednizon tedavisine göre daha fazlaydı ancak bu sonuç sadece bir küçük araştırmaya dayanıyor. Böbrek yetmezliğine ilerleme veya ölümle ilgili veri bulunamadı.

Kaynak

Braun N, Schmutzler F, Lange C, Perna A, Remuzzi G, Willis NS. Immunosuppressive treatment for focal segmental glomerulosclerosis in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD003233. DOI: 10.1002/14651858.CD003233.pub2

Orijinal özet için: Fokal Glomerüler Skleroz Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv