Yerel İlerleme Gösteren Serviks Kanserinde Hipertermi Ve Radyoterapinin Kombine Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Serviks kanserlerinde tam cerrahi çıkarmayla ya da tümörün radyasyonla tahribiyle şifa sağlanabilir. Tümör serviks sınırlarının ötesine kadar büyümüşse ya da büyüklüğü, çapı 4 cm’yi aşacak kadarsa yerel ilerlemiş serviks kanseri olarak tanımlanır. Böylesi tümörlerde sade ameliyat yetersiz görülür ve yerine radyoterapi seçilir. Ancak tümör büyüdükçe tek başına radyoterapinin tümöre şifa sağlayabilme ihtimali azalır.

Birkaç klinik araştırmada, bu tümörlerin radyoterapiye cevabının, hipertermi eklemekle iyileştiği bulundu. Hipertermi, kanser hücrelerini öldürmek için dokuların bir saat boyunca 42 – 43° C yüksek temperatüre maruz bırakıldığı bir tip kanser tedavisidir. Bu temperatürün kendisi dahi belli koşullarda tümör hücrelerini öldürebilir ve radyasyonun tümör hücrelerine öldürücü etkisini artırır. Ancak bu tedaviyle gözlemlenen sonuçlar, izleyen çalışmalarda tutarlılık göstermedi. Bu nedenle lokal olarak ilerlemiş serviks kanseri olan hastalarda bu kombine tedaviyi sade radyoterapiyle kıyaslayan, şimdiye kadar yayınlanmış tüm klinik araştırmaların sonuçlarını analiz ettik.

Sonuçlar, radyoterapi-hipertermi kombinasyonuyla tedavi edilen hastalarda sonuç ölçütlerinin daha iyi olduğunu gösteriyor. Tedavinin ardından tümörü tamamen kaybolması daha sık görüldü, izlemde tümörün yerinde yeniden büyümesi daha seyrek görüldü ve son izlemde daha fazla hasta hayattaydı.

Standart radyoterapiye hipertermi eklemekle tedaviyle ilişkili yan etkiler artmadı. Ancak analiz edilen klinik araştırmalara alınan katılımcı sayısı sınırlı ve hastaların çoğunluğu aşama IIIB hastalık vardı. Bu nedenle lokal olarak ilerlemiş serviks kanserinde, özellikle de aşama IIIB hastalığı olanlarda hiperterminin tedavi sonuçlarında klinik olarak anlamlı bir iyileşme sağlayabildiği sonucuna vardık. Lokal ilerlemiş servikal kanserli olan tüm hastalarda kullanımı için başka veriler gerekiyor.

Kaynak

Lutgens L, van der Zee J, Pijls-Johannesma M, De Haas-Kock DFM, Buijsen J, Mastrigt GAPG van, Lammering G, De Ruysscher DK M, Lambin P. Combined use of hyperthermia and radiation therapy for treating locally advanced cervix carcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD006377. DOI: 10.1002/14651858.CD006377.pub3

Orijinal özet için: Lokal İleri Evre Serviks Kanseri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv