Çocuklarda Tekrarlayan Ya Da Kronik Orta Kulak İltihabına Karşı Adenoidektomi

Cochrane derleme özeti

Gerek akut gerekse kronik effüzyonlu kulak enfeksiyonları çocuklarda çok sık görülür. Adenoidektomi, adenoidlerin çıkarılmasıdır ve bu problemleri önlediği düşünüldüğünden çocuklara sık uygulanır.

Derlememize toplam 2712 çocukla yapılan 14 araştırma dâhil edildi. Sonuçlar adenoidektominin orta kulaktaki sıvıyı gidermede etkili olduğunu ancak akut otitis media ya da çocuğun işitmesine anlamlı bir etkisi olmadığını gösterdi.

Kaynak

van den Aardweg MTA, Schilder AGM, Herkert E, Boonacker CWB, Rovers MM. Adenoidectomy for otitis media in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007810. DOI: 10.1002/14651858.CD007810.pub2

Orijinal özet için: Otite Karşı Adenoidektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar