İdrar Kaçırmada Adrenerjik İlaçlar

Çeviri: Hem. Elif Ünsal Avdal *

Cochrane derleme özeti

Üriner inkontinans idrar kaçırma olup, öksürük veya egzersizin nedenli olduğunda stres inkontinans olarak adlandırılır. Mesaneyi tutan veya mesane boynunu kapalı tutan kasların hasar görmesine bağlı oluşabilir. Adrenerjik agonist ilaçlar, mesane boynu kasının daha güçlü bir şekilde kasılmasına yardımcı olabilir.

Bu çalışmada, 673 kadın hastanın yer aldığı, yedi farklı adrenerjik ilaçla yapılan 22 araştırma gözden geçirildi ve adrenerjik agonist ilaçların stres inkontinansı önlemede fayda sağladığına dair zayıf kanıtlar bulundu.

Bu ilaçların yan etkileri görülebilir, ancak genellikle küçüktür. Nadiren, yüksek tansiyon gibi daha ciddi ters etkiler ortaya çıkabilir.

Adrenerjik ilaçları, stres inkontinansını önlemede kullanılan diğer ilaçlarla ve pelvis tabanı kas egzersizleriyle kıyaslamak için daha fazla kanıt gerekiyor.

Kaynak

Alhasso A, Glazener CMA, Pickard R, N'Dow JMO. Adrenergic drugs for urinary incontinence in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD001842. DOI: 10.1002/14651858.CD001842.pub2

Orijinal özet için: Üriner İnkontinens Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Doçent, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Son Paylaşımlar
Arşiv