Askerlik Muayeneleri Hakkında 3

Sık kullanılan kodlara ek: Düztabanlık / Muayene / Kayıt / Tatuaj / Nabız / TA / Göğüs ölçümleri

Düztabanlık

Madde 66 – A) 1. Yürüyüşü güçleştirmeyecek derecede olan ayakların şekil bozuklukları.

2. Ayakların hareketlere engel olmayan yara izleri ve kalkaneus epinleri.

3. Bir ayağın diğer ayağa oranla 3 cm. (3 cm. dahil) küçük ya da büyük olması.

B) 1. (Değişik: 6/12/2004-2004/8202 K.) Yürüyüşü bozan ve ayağın basarken çekilen ön, arka grafilerinde talus ve kalkaneus arasında ayrılma, yan grafilerde talus, naviküler ve birinci metatarstan geçen düz çizginin talonaviküler veya navikulokuneiform eklemde açılanması, tarsal kemiklerde dejenerasyon olması ve kalkaneal yükseklik açısının 10 dereceden (67 nci maddedeki Ek Şekil 2′de görüldüğü gibi) daha az olması ile karakterize flask, spastik düz tabanlık (Yukarıda yazılı olan tüm özelliklerin bir arada bulunması gereklidir).

D) 1. Yürüyüşe tam engel olan flask düz tabanlık (ayak, bacak kaslarında atrofi ya da spazm, tarsal eklemlerde gevşeme ya da artropatik dejeneresansla birlikte olan arızalar).

Aday düztabansa, B66F1‘in tanımı veya D66F1‘ten ayrımı sorun gibi görünüyor. Dikkat edilirse B grubu düztabanlığı belirlemek için oldukça fazla radyolojik özelliğin bir arada bulunması gerekiyor. Bunun belirlenmesi için de hastaneye sevkten başka bir yol düşünemiyorum. Ama kimleri sevkedeceğiz? Burada göz muayenesi ve sorgulamadan başka imkanımız yok. Tabanı yere yapışık gibi duran çoğu adayın, sorulduğunda şaşırarak, “yürüyüşte hiç ağrı şikayeti falan olmadığını” bildirdiği görülüyor. Bu nedenle, taban kavsinde hafif bir azalma değil, gerçekten ileri derecede kavis kaybı olgularını seçmemiz gerekiyor. Burada herhalde adayın yürüyüşlerde ağrı şikayeti olup olmadığını da sorgulamak gerekir. Yürüyüşü çok ızdırap verici düzeyde olan düztabanların önceden tetkiklerinin yapılmış olması oldukça muhtemeldir. Bana düztabanlık kodlarını hatırlatan son adayım da röntgen filmleri ile geldi.

Ola ki kendi de fark etmemiş, hiç zorlu yürüyüş yapmamış bir düztabanı asker yaptınız. Eh kıtalarda hekimler var, şikayeti olan viziteye çıkıyor. Askeri hastaneye de sevk ediliyor. Artık bu sorunu halletmek de askeri hekimlere düşecek.

Muayene

Bizden beklenen muayene, yönetmelikte aşağıdaki gibi tanımlanıyor:

Yönetmelik Madde 5, F1:

Ruh ve beden durumları ile iç organları dikkatle gözden geçirilir, nabız sayılır, kan basıncı ölçülür, çıplak olarak belirlenen boy ve kilolar tespit edilir. Soluk alma ve vermedeki göğüs genişlikleri ve muayene sonunda bulunan hastalık ve arızalar kaydedilir. Yükümlünün bildiği herhangi bir hastalık veya arızası olup olmadığına ilişkin ve muayene sırasında herhangi bir sağlık yakınması bulunup bulunmadığına ilişkin ekte yer alan Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formuna uygun yazılı beyanı alınır.

Asker adayı için istenen bu muayenede şaşacak bir şey yok. Bence eksik yazmışlar, dahası da var. Muayene denince ne yapmak gerektiğini her doktor bilir. Devlet öncülüğünde ya da devletten bağımsız, sorumluluk üstlenen bir ulusal akademik kurum veya kurulca tanımlanmadığı, sınırları çizilmediği müddetçe, her gün verip durduğumuz, işe girme, yurtta kalma, spor yapma vd raporları da, hedefe yönelik gibi görünse de zımnen sistemik muayene ve sorgulama gerektirir.

Stajlarda hocalar karşısında ter döktük, anamnezler alıp muayeneler yaptık, hepsine de bir kusur bulundu. Semiyoloji kitapları okuduk, bitirmesi aylar aldı. Bu kitaplara göre yapılacak fizik muayene de saatler alabilir. Bana göre en babayiğit üniversite polikliniğinde yapılan her sistemik muayene da tamı tamına sistemik değil, birçoğu hedefe yöneliktir. Eninde sonunda her muayene, hastanın yakınması, sorgulanması ve göze görünen belirtilerle başlayarak bir hedefe yönelir. Gayet aklı başında görünen bir adaya ayrıntılı psikiyatrik sorgulama gerekir mi? Çakı gibi yürüyen, elini kolunu kullanan, konuşan gence ille de gizli bir hastalığı var mı diye nörolojik muayene gerekir mi? Bunun kararı bizlere ait.

Biz de bu güne kadar sağlık raporlarını verirken nasıl muayene yaptıysak aynı muayeneyi yapacağız, biraz modifiye olabilir. Özellikle istenenler varsa, özellikle yapacağız, kendimiz bir şeye özel önem verirsek ona da özellikle bakacağız. Her durumda asker adayları, askerlik meclislerinde olduklarından daha iyi muayene olacak, toplum içine donla, yalınayak çıkmayacak, sorulara mahremiyet koşullarında cevap verecek.

Adayın beyanı ve sorgulama

Yukarıdaki fıkranın, altını çizdiğim son cümlesinde ifade edilen hastalık beyanı, bize gönderilen evrakın arkasında idi diye hatırlıyorum. Son gelen evrakın arkasında göremedim, acaba kalktı mı? Bazen de unutuluyor, son aşamada tamamlanıyor. Burada çoğu zaman ciddi bir beyan bulunmaz. Ama bazı adaylar, en ufak öksürüğünden, sağda solda hissettikleri ağrılarına, geçirdikleri kıl dönmesine, ara sıra çıkardığı cüzi balgamına, sık grip olmasına, nasırına kadar bilebildiği her şeyi açıklıkla yazar, buraya bir göz atmakta fayda var. Sorduğunuzda “hiçbir şeyim yok, turp gibiyim” diyen adayın buraya bir sürü şikâyetini yazmış olduğu da sıkça görülür.

Aday yazılı olarak ne beyan etmiş olursa olsun, bu muayenede “sağlığından şikâyeti ya da bilinen bir hastalığı olup olmadığını” sormak adettendir ve isteniyor. Mutlaka soracağız.

Benim önerilerim yine, en korkulan, sporcularda olduğu gibi ani ölümlere yönelik muayene ve sorgulamanın ihmal edilmemesi olacak. Sporcu muayenesinde olduğu gibi, kendisinde veya anne baba kardeşlerde; çarpıntı, baş dönmesi, başta hafifleme, bayılma, göğüs ağrısı, nefes darlığı şikâyetlerini sorgulayalım. Kalp oskültasyonunu mutlaka, dikkatle yapalım, üfürüm ve klikleri belirleyelim.

Kayıt

Askere alınma için muayene diye bir kod var: Z02.3 Muayene sonrası adayın –bizdeki- dosyasına şöyle bir kayıt düşülebilir:

Bu bölüm kayıtlarımızın sabit –az değişen- bölümüne örnek olabilir: Asker adayının fizik muayenesi ile ailesinin ve kendisinin özgeçmiş sorgulaması, fizyolojik bulgular gösterdi. Adaya, askeri eğitimde yoğun eforlara girmeden önce EKG muayenesi olmasının yararı açıklandı. Tüm askerlik görevi esnasında, özellikle ağır eforlara girmesi halinde sağlığı ile ilgili ortaya çıkabilecek ciddi belirtiler ve nelere dikkat etmesi ve ne durumda nasıl davranması gerektiği konusunda da bilgi verildi ve tavsiyede bulunuldu.

Aşağıdaki varyasyonlar da gerektiğinde eklenecek, değişken bölüme örnek olabilir:

Sağlıklı olarak askerliğe elverişli bulundu, dosyasına işlendi. Veya;

A33F1 (her ne ise) kodu ile askerliğe elverişli bulundu, dosyasına işlendi. Veya;

B33F1 Fazla kilo (ya da yatalaklık, her ne ise) nedeni ile Geçici Sıhhi Kurula sevkedildi. Veya;

Fizik muayenesinde ve görülen röntgen filmlerinde, taban kavsinin tamamen kaybolduğu (ya da üfürümü olduğu, her ne ise) anlaşılan aday, asker hastanesi ortopedi vd kliniğine sevk edildi.

Girilen kodlar: A33F1, D66F1. (Üstteki son iki paragraf ve kodlar son muayene ettiğim aday için aynen yazdığımdır. Aklımın erdiği, dilimin döndüğünce böylesi uygun geldi, yazdım gitti. Umarım iyi açıklamıştır. Başka ne yapak?)

Tatuaj ve diğer vücut işaretleri: Tatuajları , skolyozları, aşikar vücut deformitelerini muayenede görmeye çalışalım, göremediğimiz yerleri sorgulayalım ve mutlaka kaydedelim. Koca bir tatuajın farkedilmemesi askerin muayene edilmediğine ya da iyi muayene edilmediğine kanıt olarak öne sürülebilir. Özellikle vücuttaki tatuajın kayda geçirilmesi ise, muayene yapıldığının iyi bir göstergesi olabilir.

Nabız: Kalp dinlerken zaten sayılıyor.

TA Ölçümü: Çok zor değil, hemşiremiz ne güne duruyor. Bu suretle bir sürü genç HT hastası yakalanabilir. Ama nereye yazacağız? Herhalde “özellikler” bölümüne. Bu durumda

HT kodlarını da öğrenmek gerekecek.

Göğüs ölçümleri: Çocukluğumda gördüğüm muayenelerde hatırlıyorum. Hekimlik hayatımda görmedim. Neye yaradığını da tam olarak bilmiyorum, tahmin edebilirim. Özel sınıflar için AC fonksiyon testleri önemli olabilir, sanıyorum bunun muayeneleri askeri hastanelerde zaten özel olarak yapılıyor. Yine nereye yazacağız? “Özellikler” bölümünde yer azalıyor.

Son olarak aklıma gelen iki soruyu ekliyorum cevapları bende yok. Sizlerin de aklınıza sorular gelirse bildirin lütfen.

Soru: Evde yatan CP, felç gibi adaylara eskiden kurul gider, yerinde görürdü. Şimdi bu işi geçici kurulların halledeceğini sanıyor ve umuyorum.

Soru: Renk körlüğü bakamayacağız, test kartlarımız yok. Özel sınıflara seçilme muayenelerinde bunlar da muhtemelen yapılıyor. Belki internetten bir şeyler bulabiliriz.

Acaba bu muayenenin yapılamadığını da kayıtlarımıza girsek mi?

Son olarak: Talimname, açıklayıcı askeri broşür ve bir sürü sağlık mevzuatı için: www.ailehekimihukuku.com ‘a tıklayabilirsiniz.

Son Paylaşımlar