Kolon Ve Rektum Kanseri Ameliyatlarından Önce Veya Sonra Eritropoetin Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Kalın barsak kanseri olan hastalarda anemi sıktır, kan nakliyse bazen zarar verebiliyor. Eritropoetin çeşitli durumlarda hemoglobin düzeyini yükseltmek için kullanılabilir ve kalın barsak ameliyatı olan hastalarda kullanımı birkaç çalışmada araştırıldı.

4 araştırmanın sistematik derlemesinde bu hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası dönemde anemiyi iyileştirmek ve kan nakillerini azaltmak için eritropoetin kullanımını destekleyen yetersiz kanıt olduğu bulundu. Tedavinin komplikasyonlar ve ölümleri artırdığına dair kanıt da bulunmadı. Gelecekte yapılacak çalışmalarda tedavi dozu ya da süresinin artırılması gerekiyor.

Kaynak

Devon KM, McLeod RS. Pre and peri-operative erythropoeitin for reducing allogeneic blood transfusions in colorectal cancer surgery.. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD007148. DOI: 10.1002/14651858.CD007148.pub2

Orijinal özet için: Kolon Kanserinde Eritropoetin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar