Çocuklarda Burkitt Lenfoması İçin Tedavi

Cochrane derleme özeti

Burkitt lenfoması özellikle çocuklarda önemli bir kanserdir. Hızlı gelişir ancak kemoterapiye de çok duyarlıdır. Endemik bölgelerde geç başvuru ve ilaç tedavisinin sıklıkla bitirilmemesi nedeniyle zorluklar yaşanır. Tedavide farklı başarı oranları gösteren farklı rejimler kullanılır.

Bu çalışmada toplam 1824 katılımcıyla yapılan 13 araştırma derlendi. Ancak sadece 732 katılımcılı10 araştırmadan derlememizde sunulabilecek veriler sağladık. Çalışma metotlarının ve sonuç raporlamanın kalitesi, çalışmaların sonuç ölçütlerinin farklı olması ve küçük çaplı olması nedeniyle bilgi toplamak güç oldu.

Remisyon indüklemeyi hedefleyen çalışmalarda genel sürvide anlamlı farklar bulunmadı. Bildirilen ters etkiler en çok enfeksiyonlara ve eritrosit sayısında düşmeye bağlıydı. Daha yenice çalışmalar, düşük ters etki riskiyle beraber benzer sonuçlar sağlayabilen daha düşük yoğunluklu tedavi kullanımına odaklıydı

Kaynak

Okebe JU, Skoetz N, Meremikwu MM, Richards S. Therapeutic interventions for Burkitt lymphoma in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD005198. DOI: 10.1002/14651858.CD005198.pub3

Orijinal özet için: Burkitt Lenfoması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv