Erişkinde Beyindeki Arteriyovenöz Malformasyonlara Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Beyin içine kanama (intraserebral hemoraji – İSH), 10 hastadan 4’ünü 1 ay içinde öldüren yıkıcı bir durumdur. Beyindeki arteriyo-venöz malformasyonlar (AVM), genç erişkinlerde ISH’ye bağlı tek ve en olağan felç nedenidir. Beyin AVM’leri genç insanları yaşam boyu malûl bırakıp epilepsiye de neden olabilir. Nasıl tedavi edilmeleri gerektiği tartışmalıdır. Anca tedavi seçenekleri arasında, epileptik nöbetler ve baş ağrılarının tıbbi tedavisi (yani konservatif tedavi) veya izleyen girişimsel müdahalelerden biri yer alır:

  • Ameliyat

  • Damar içi yoldan; tutkal, koil ya da parçacıklarla embolizasyon veya

  • Radyoterapi

Bu sistematik literatür derlemesinde, hiç kanamamış beyin AVM’lerinin tedavisi için girişimsel tedavilerin kullanılıp kullanılmama kararına yardımı olabilecek, sürmekte olan sadece 1 randomize kontrollü araştırma bulduk (www.arubastudy.org). Ancak kanamış AVM’lerin en iyi hangi bir müdahaleyle tedavi edileceğine yönelik araştırma bulunmuyor.

Kaynak

Ross J, Al-Shahi Salman R. Interventions for treating brain arteriovenous malformations in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD003436. DOI: 10.1002/14651858.CD003436.pub3

Orijinal özet için: Beyinde AVM Müdahale

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar