Trafik Kazalarını Önlemek İçin Motosiklet Sürücü Eğitimi

Cochrane derleme özeti

Motosiklet sürücülerinde, özellikle acemilerde ölümcül kazaya karışma riski diğer sürücülere göre yüksektir. Motosiklet sürücü eğitimi, kaza sayısını ve yaralanmaların şiddetini azaltmanın önemli bir yolu olabilir.

Trafik suçları, motor sürücü kazaları, yaralanmalar ve ölümlerin sayısını düşürmede motosiklet sürücü kurslarının etkinliğini değerlendiren tüm araştırma çalışmalarını inceledik. Derlememize üçü randomize kontrollü, ikisi non-randomize, 14’ü kohort çalışması ve 4’ü vaka kontrol çalışması olmak üzere toplam 23 araştırma dâhil edildi. Sürücü eğitimlerinin içerik ve süreleri değişkendi.

Bulgularımız ehliyet öncesizorunlu eğitiminin, motor ehliyeti alma sürecini bitirmeye engel olabileceğini ve böylece trafikteki motosiklet sürme oranını düşürme yoluyla kaza, yaralanma ölüm ve suç oranlarını dolaylı yoldan azaltmasının mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak mevcut kanıtlara bakıldığında; eğitimin (ya da belli bir tip eğitimin) motorcularda kaza, yaralanma, ölüm ve suç risklerini azaltıp azaltmadığı belirsiz ve en iyi sürücü eğitiminin seçimi konusunda tavsiye yapılamıyor.

Motorculara temel motosiklet kullanma tekniklerini öğretmek ve motoru güvenle sürebilmelerini sağlamak için bazı tip sürücü eğitimlerinin gerektiği çok muhtemel. Bu nedenle, özellikle motosiklet yaralanması ve ölümlerin büyük külfet yarattığı düşük gelirli ülkelerde motosiklet sürücü eğitimi kurslarını titizlikle değerlendiren daha fazla araştırma yapılması önem taşıyor.

Kaynak

Kardamanidis K, Martiniuk A, Ivers RQ, Stevenson MR, Thistlethwaite K. Motorcycle rider training for the prevention of road traffic crashes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 10. Art. No.: CD005240. DOI: 10.1002/14651858.CD005240.pub2

Orijinal özet için: Motosiklet Sürücü Eğitimi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar