Üç Yaş Altı Çocuklarda Akut Bronşiyolit İçin Buhar Veya Nemlendirilmiş Oksijen İnhalasyonu

Cochrane derleme özeti

Bronşiyolit, üç yaşa kadar çocuklarda en sık görülen solunum enfeksiyonudur. En sık rastlanan nedeni respiratuar sinsisyal virüstür. Bronşiyolitli çocuklarda; öksürük, hızlı ve zorlu solunum, burunda konjesyon, ateş ve solunumda vızıldama bulunur. Hastalık bronkodilatör, kortiksoteroid ve nemli hava verilerek tedavi edilir.

Buhar solutma şeklinde sağlanan nemlendirilmiş havanın hastaya, solunum yolu salgılarını inceltip solunum sıkıntısı belirtilerini gidererek fayda sağlayacağı düşünülür. Tek başına ya da enfeksiyon belirtilerini gideren ilaçlarla kombine olarak nemli hava kullanımı hakkında yapılmış araştırmaları derledik. Derleme kriterlerimize uyan, 156 çocukla yapılmış 1 araştırma bulduk ve analize aldık. Araştırmada salbutamol nebülizasyonuyla, çadır içinde nemlendirilmiş hava solutma kıyaslandı.

Sonuçlar akut bronşiyolitte salbutamol nebülizasyonunun küçük çocuklarda solunum sıkıntısını gidermede etkili olduğunu, nem tedavisinin olmadığını gösterdi.

Çalışmada iki müdahalenin de ters etkileri raporlanmadı. Çalışma yüksek kalitede olmasına rağmen gruplara hasta yerleşimiyle ilgili bazı hususlar tatmin edici değildi. Halen bronşiyolitli çocuklarda buhar solutmanın faydalı olduğunu ifade edebilmek için yetersiz kanıt var. Akut bronşiyolitte nemlendirilmiş oksijen, buhar veya nem tedavisinin, başka tedavilere kıyasla etkinliği hakkında iyi tasarımlı daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Umoren R, Odey F, Meremikwu MM. Steam inhalation or humidified oxygen for acute bronchiolitis in children up to three years of age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD006435. DOI: 10.1002/14651858.CD006435.pub2

Orijinal özet için: Bronşiyolitte Buhar Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv