Genç Sporcuların Sahada Ani Ölümleri 2

Diğer Büyük Ölüm Nedenleri

Hipertrofik kardiyo-miyopatinin, ABD araştırmasında ilk sırada yer aldığından ilk bölümde bahsedildi. İtalya’da ölüme neden olmasa da, taramalarda yakalanan olgular hesaba alınınca yine en ön sırayı tuttuğunu biliyoruz.

İtalyan çalışmasında, sporcu ölümlerinde (HKM yıllardır yerleşmiş taramalarda yakalandığı için) ilk sıradaki neden olarak, %21.82 ile aritmojenik sağ ventriküler kardiyo- miyopati (ASVK) bildirildi.

Amerikan çalışmasında oran bunu sekizde biri kadarken, 2007 yılındaki güncellemede %4 olarak bildiriliyor; yani biraz artış görüyoruz. Corrado ve arkadaşları, hastalığın genetik bir nedenle İtalya’da daha fazla görülebileceğini kabul ediyorlar. Ayrıca hastalığın yeni keşfedildiği ve az bilindiği; otopside özel bir dikkatle aranmazsa gözden kaçabileceği de kabul ediliyor. Bu nedenle, bu tehlikeli hastalığın gerçek insidensinin belirlenmesini zamana bırakarak, eldeki verilerle ikinci sırada tutmak makul görünüyor.

Koroner arter anomalileri (KAA), ABD ve İtalya’da benzer rakamlar veriyor: %13.7 ve 12.7. 2007 çalışmasında, ABD oranının %17’ye yükseldiği görülüyor. Her üç çalışmada da, gömük koroner arter, bunların dışında tutulmuş. Bunun klinik ve patolojik nedenleri olabilir. Ancak patolojik anatomisi ile birlikte, gömük koroner arter adını koyacak bir yer ararsak, koroner arter anomalileri grubundan daha yakışanı da bulunmaz. Bu hastalığın, bazı çalışmalarda koroner arter anomalileri içinde yer aldığı da görülüyor. Gömük koroner arter için 2007 çalışmasında bildirilen %3 rakamı, yukarıdaki ABD ve İtalyan çalışmalarındakine benzer. Bu çalışmada iki grubu birleştirirsek %20 rakamına ulaşıyoruz.

Bu nedenle, koroner arter anomalilerine de en azından ilk üç içinde yer vermek, adaletsiz olmaz.

İzleyerek, İtalya’dan %18 oranında bildirilen koroner arter hastalığı (KAH) geliyor. Bu hastalıktan ölümler, ABD çalışmasında %2.58 oranında bildiriliyor. 2007 yılındaki bildirimde ise, oranın biraz artarak %3’e yükseldiğini görüyoruz. Bu rakamlar da bu hastalığı, bizim gözümüzde dördüncü sıraya yerleştiriyor.

Bundan sonraki büyük ölüm nedenini kalp sarsıntısı (KS) oluşturuyor (Commotio cordis-CC). Ancak bu, bir hastalık değil, kaza niteliği taşıyan bir olgudur. Bu ayrım da bize şunu gösterir: Ölüm nedenlerini belirleyerek, riskli sporcuları önceden teşhisle yakalamak için yapılacak çalışmalar içinde yeri olamaz. Bunun önlenmesi, farklı bir takım koruyucu tedbirler gerektiriyor. Meydana geldiğinde tedavisi ise, sahadaki diğer ölümcül durumlardan fark göstermez.

ABD’de 2007 yılında yayınlanan çalışmada, koroner arter anomalilerinin oranının yükselmesi ve gömük koroner arterin bu grup içine alınması, yerini ilk sıralara yükseltiyor. Öte yandan, bir hastalık değil de bir kaza olması nedeni ile KS, ayrı bir yere konarak büyükçe yerini koruyor. Bu yer ABD’de büyük, İtalya’da yok. Ülkemizde küçük olması muhtemel, ancak küçük topla yapılan Amerikan tipi sporlar yayılmaya başladığından, büyümesi beklenebilir.

Sonuç

Bu durumda, HKM’yi baş tehlike olarak görmek, altına ikincil büyük tehlikeler olarak ASVK, koroner arter anomalileri ve koroner arter hastalığını koymak, bunların yanında, ancak ayrı bir yere KS’yi yerleştirmekle büyük tehlikenin kaba bir şemasını çıkarabiliriz.

Bunların dışında kalan küçük tehlikelerin başında miyokardit ve mitral kapak prolapsı (MKP) geliyor, her ikisi için de, %4-9 arasında değişen rakamlar var. Bunların tehlikesi orta derecede olarak da tanımlanabilir, çünkü bunlar dışında kalan nedenlerin tümü, ani sporcu ölümlerinde %4′ün altında yerler tutuyor (Devam edecek).

Genç Sporcularda Önemli Ani Ölüm Nedenlerinin Özeti

1. HKM,

2. ASVK,

3. Koroner arter anomalileri (KAA),

4. Koroner arter hastalığı (KAH),

5. KS (Aile hekiminden çok saha hekimini ilgilendiriyor).

Kaynaklar

  1. Corrado D, Basso C, Rizzoli G, Schiavon M, Thiene G. Does sports activity enhance the risk of sudden death of in adolescents and young adults? J Am Coll Cardiol 2003;49:1959-1963.

  2. Maron B J, Zipes D P. 36’th Bethesda conference. Introduction: Eligibility recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities-general considerations. J Am Coll Cardiol 2005;45:1318-1321

  3. Corrado D, Basso C, Schiavon M, Thiene G. Screening for hypertrophic cardiomyopathy in young athletes N Engl J Med 1998;339:364-369.

  4. Maron B J. Hypertrophic cardiomyopathy: an important global disease. Am J Med 2004;116:63-65.

  5. Thompson P D, Franklin B A, Balady G J, Blair S N, Corrado D, Estes N A M III, Fulton J E, Gordon N F, Haskell W L, Link M S, Maron B J, Mittleman M A, Pelliccia A, Wenger N K, Willich S N,Costa F. Exercise and acute cardiovascular events: Placing the risks into perspective: A Scientific Statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism and the Council on Clinical Cardiology. Circulation 2007;115:2358-2368.

Son Paylaşımlar
Arşiv