Elektif Kolorektal Cerrahi İçin Yapılan Mekanik Barsak Hazırlığı Hasta Sonuçlarını İyileştiremiyor

Cochrane derleme özeti

Yakın zamanlara kadar barsakların mekanik temizliğiyle birlikte oral antibiyotik kullanımının elektif kolorektal ameliyatlar sonrasındaki septik komplikasyon riskini azalttığı düşünülürdü. Kolorektal cerrahiden önce mekanik barsak temizliği 1972 yılında sorgulanmaya başlanana kadar kadar rutin olarak yapıldı. Yayınlanan iyi tasarımlı randomize kontrollü araştırmaların sonuçları bazı hekimlerin bu geleneksel inançtan şüpheye düşmesine neden oldu.

Bu derlemede elektif kolorektal ameliyat yapılacak hastalarda, herhangi bir tipte mekanik barsak hazırlığını hazırlık yapılmamasına karşı (kıyaslama 1) ve rektal lavmanla hazırlığa karşı (kıyaslama 2) kıyaslayan araştırmalar belirlendi. Derlemenin bu 3. güncellemesinde bulunan 5 yeni araştırmayla toplam araştırma sayısı 18 ve katılımcı sayısı 5805 oldu. 18 araştırmanın analizi sonucunda üç grup hasta arasında ameliyat sonrasında anastomozdan kaçak, mortalite oranları, peritonit, reoperasyon gerekmesi, yara enfeksiyonu ve diğer karın dışı komplikasyonlar anlamında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonuç olarak, mekanik barsak hazırlığının hastalarda sonuçları iyileştirdiğine dair kanıt bulunmuyor. Elektif rektal ameliyat ya da laparoskopik kolorektal ameliyat olacak hastalarda mekanik barsak temizliği ve lavmanları, hazırlık yapılmamasına karşı kıyaslayan daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Güenaga KF, Matos D, Wille-Jørgensen P. Mechanical bowel preparation for elective colorectal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD001544. DOI: 10.1002/14651858.CD001544.pub4

Orijinal özet için: Mekanik Barsak Hazırlığı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar