Genç Sporcuların Sahada Ani Ölümleri 3

Hipertrofik kardiyo-miyopati: En büyük tehlike

HKM, kalp kasında aşırı büyümeye neden olan kalıtsal bir hastalıktır. Sporcu muayenelerinde öncelikle aranması gerekiyor.

Kalp kasındaki büyüme, sol ventrikülü tutar. Daha çok sporcu kalbindeki konsentrik hipertrofiye benzer, ancak homojen bir yapı göstermez, çoğu zaman asimetriktir. Kalbin tepesine de yakın olabilmekle beraber genellikle taban tarafındadır ve septuma yerleşir. Bu yerleşimiyle, aorta kan çıkışını engeller. Hastaların yaklaşık ¼ ünde istirahat halinde sol karıncıktan aorta kan çıkışı bozulmuştur. Kalp kasındaki anormal büyüme, koroner damarları da sıkıştırabilir ve koroner dolaşım zorlaşabilir.

Hastalığa tutulmuş bölgede, kas hücrelerinin birbirlerine göre yerleşimi ve organizasyonu bozulmuştur. Bu anatomik değişimler sonucunda, kalp kasının esnekliği azalır ve hasta kısımda ileti bozulur. Bu durum, VT ve VF gibi ölümcül aritmilere neden olabilir.

Kalp tabanına yakın tarafta septumu tutan hipertrofi, komşusu olan mitral kapağın işlevini de bozabilir. Bu durumda, sistolde aorta pompalanan kanın bir kısmı, sol atriuma geri kaçar (mitral regürjitasyonu).

Belirtiler

HKM hastada belirti vermeyebilir ya da zor fark edilebilen belirtiler verebilir. Ancak birçok hastada belirti gösterir.

Aile hikâyesi: HKM kalıtsal bir hastalık olduğundan anne-baba ve kardeşlerde bilinen hastalığın, ani ölümün ya da bayılmalar, çarpıntılar gibi belirtilerin varlığı önemlidir.

Nefes darlığı: Nefes darlığı sık görülen bir belirtidir. Egzersizle birlikte ortaya çıkabildiği gibi istirahatte de mevcut olabilir. Doğal olarak istirahatte mevcut olması daha ağır bir işlev bozulmasını gösterir. Bu durumda diğer belirtilerin kendini gösterme ihtimali de yükselir.

Göğüs ağrısı ya da göğüste basınç hissi: Bu belirtiler, koroner dolaşımın yetersiz kaldığının göstergesidir. Hipertrofik kas, damarlara baskı yapar. Bu durum, aynı koroner arter hastalığında olduğu gibi göğüs ağrısı ya da sıkışma hissi ile kendini gösterir. Göğüs ağrısı, yine egzersizle beraber görülebildiği gibi istirahatte ya da yemeklerden sonra da görülebilir.

Bayılma ve fenalaşmalar (%15-25): HKM hastalarında egzersiz esnasında bayılma veya fenalaşmalar sıkça görülen bir belirtidir. Aort kapağı önündeki obstrüksiyonun, kalbin pompaladığı kan miktarını azaltması ve aritmiler bayılma nedeni olabilir. Bayılmalar, ani ölüm riskinin yüksek olduğunun göstergesi olarak kabul edilir.

Çarpıntı ve aritmiler (%25): Çarpıntı şikâyeti, normal ritminde çalışan bir kalpte görülebildiği gibi HKM’de sık görülen aritmilere bağlı olabilir. %20-25 atriyal fibrilasyon (AF) atakları görülür, serebro-vasküler tıkanmalara neden olabileceği bilinir.

Ventriküler taşikardi (VT) krizleri, yine ani ölüm riskinin yüksek olduğunun göstergesi olarak kabul edilir. Ventriküler fibrilasyon (VF) ise çok yüksek oranda öldürücü bir aritmidir.

Baş dönmesi, başta hafiflik hissi: Bu gibi duygular gençlerde normal olabildiği gibi HKM’deki aritmilere bağlı tansiyon düşmelerinden kaynaklanabilir.

Ani ölümler: Maalesef bu hastalık, birçok olguda ilk belirti olarak ani ölümle kendini gösteriyor.

Teşhis

Teşhise, hastanın şikâyetleri ve geçmişi ve aile geçmişinin sorgulanması, fizik muayene ve diğer tetkiklerle varılır. Hastanın belirtiler açısından sorgulanması ve aile hikâyesi yukarıdaki belirtileri ortaya çıkarır. İtalyan araştırmasında, HKM belirlenen 22 sporcudan 5’inde (%22.73) pozitif aile hikâyesi veya kalpte üfürüm bulunduğu bildiriliyor.

Muayene bulguları: Dinlemekle kalpte sistolik üfürüm duyulur. Sporcu muayenesinde dikkatli ve usulüne uygun bir dinleme çok önemlidir. AHA, yatarken dinlemenin yanı sıra ayakta ya da Valsalva manevrası esnasında da dinlemeyi öneriyor.

EKG: HKM teşhisinde EKG değerlidir. Hastaların %75-95’inde anormal EKG bulunduğu bildiriliyor.

Holter: Holter monitör muayenesi hastaların günlük yaşam ya da antrenman esnasında yaşadığı, EKG’de yakalanamayan ritm bozukluklarını gösterebilir.

Ekokardiyografi: Ekokardiyografi (Eko), HKM teşhisinde çok değerlidir. Bu muayenede, sol ventrikül duvarındaki bölgesel kalınlaşma, mitral kapağındaki geriye kaçış görülür ve kan akımındaki anormallikler anlaşılır.

HKM hastalarında sol ventrikül duvar kalınlığı hafif (13-15 mm) veya şiddetli (30 mm üzeri) derecede artmış olabilir. Antrene sporcularda da 13-15 mm kalınlıklar görülebildiğinden, sporcu kalbi ile HKM’nin ayrımı sorun olabilir.

Diğer görüntüleme ve tanı yöntemleri: Röntgende kalp gölgesi normal olabildiği gibi sol ventriküldeki genişleme görülebilir. Kardiyak MRG, yine sol ventriküldeki büyümenin şekli ve yeri hakkında bilgi sağlar.

Eforla tetiklenen koroner dolaşım bozulması ya da aritmiler, stres test esnasında belirlenebilir.

İleri aşamalarda araştırmalar kateterizasyona kadar gidebilir. HKM teşhisi sağlayabilecek herhangi bir biyokimyasal ya da genetik test -geliştirilmeye çalışılmakla beraber- mevcut değildir. (Devam edecek)

Kaynak

  1. Corrado D, Basso C, Schiavon M, Thiene G. Screening for hypertrophic cardiomyopathy in young athletes N Engl J Med 1998;339:364-369.

  2. Maron B J. Hypertrophic cardiomyopathy: an important global disease. Am J Med 2004;116:63-65.

  3. Corrado D, Basso C, Rizzoli G, Schiavon M, Thiene G. Does sports activity enhance the risk of sudden death of in adolescents and young adults? J Am Coll Cardiol 2003;49:1959-1963.

  4. Maron B J, Zipes D P. 36’th Bethesda conference. Introduction: Eligibility recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities-general considerations. J Am Coll Cardiol 2005;45:1318-1321.

  5. Richardson P, Mc Kenna W, Bristow M, Maisch B, Mautner B, O’Connell J, Olsen E, Thiene G, Goodwin J, Gyarfas I, Martin I, Nordet P. Report of the 1995 World Health Organization / International society and federation of cardiology task force on the definition and classification of cardiomyopathies. Circulation 1996;93:841-842.

  6. Maron B J, Carney K P, Lever H M, Lewis J F, Barac I, Casey S A, Sherrid M V. Relationship of race to sudden cardiac death in competitive athletes with hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2003;41:974-980.

  7. Maron B J. Hypertrophic Cardiomyopathy: A Systematic Review. JAMA. 2002;287:1308-1320.

  8. Sherrid M V, Gunsburg D Z, Moldenhauer S, Pearle G. Systolic anterior motion begins at low left ventricular outflow tract velocity in obstructive hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2000;36:1344-1354.

Son Paylaşımlar
Arşiv