Vitamin B12 ve Bilişsel İşlevler

Cochrane derleme özeti

Vitamin B12 suplementasyonunun bilişsel işlevlere etkisine dair kanıt bulunmuyor.

Vitamin B12, sinir sisteminin sağlıklı yapı ve işlevinin idamesi için esansiyel kabul ediliyor. Ancak B12 vitamini ile bilişsel işlevler arasındaki ilişki tamamen anlaşılmış değildir. Yaşlı popülasyonun %10’undan fazlasında B12 eksikliği bulunuyor. Alzheimer hastaları arasında, B12 eksikliği ve bu eksikliğin diğer göstergelerinin yüksek prevalans gösterdiği bildirisi de bulunuyor.

Acaba bilişsel işlev bozulmasında B12 eksikliğinin etkisi var mıdır? Öyle ise bu bozulma B12 suplementasyonu ile giderilebilir mi?

2003 yılında Malouf ve Areosa Sastre, hem B12 eksikliği olan hem de demans veya bilişsel işlev bozulması gösteren hastalarda, suplementasyonun etkilerini araştıran çalışmaları gözden geçirdiler. Derlemeye, kalitesi yeterli bulunarak seçilen üç çalışma dâhil edildi. Sonuçlar, vitamin B12 suplementasyonunun, plaseboya kıyasla tedavi edici bir etki gösterdiği yönünde anlamlı bir kanıt olmadığını gösterdi.

Yazarlar, araştırmalarda tedavi sonuçlarını değerlendirmek için kullanılan ölçüm

skalalarının değişken ve B12 vitamini eksikliği tanısı için kullanılan kriterlerin belirsiz olmasının, üç çalışmanın sonuçlarını bir araya getirilmesinde güçlükler yarattığına dikkat çektiler.

Karar, aşağıdaki gibi açıklandı:

B12 vitamininin, bilişsel işlevleri iyileştirici herhangi bir etkisi olduğu konusunda yeterli kanıt bulunmuyor. Ancak incelenen üç araştırma çalışması küçük popülasyonlarda yürütüldü.

Kaynak

Malouf R, Areosa Sastre A. Vitamin B12 for cognition. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Art. No.: CD004394. DOI: 10.1002/14651858.CD004394

Orijinal özet için: Vitamin B12 ve Bilişsel İşlevler

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv