Akut Aşil Tendonu Kopmasında Cerrahi Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Aşil tendonu kopması olağan görülür ve artış bildiriliyor. Tipik olarak 30 ve 40’lı yaşlarında ara sıra spor yapan erkeklerde görülür. Hastalar topuktaki tendon bölgesinde şiddetli ağrıyla gelir. Belirti olarak kopan yerde elle hissedilebilen bir boşluk ve ayağın taban tarafına bükülmesinde dikkat çekici bir zaaf görülür. Tedavi seçenekleri arasında alçı veya atelle tespit ve ameliyatla tamir yer alır. Her iki tedavinin ardından ayak bileği 12 haftaya kadar ayak bileğinde hareket ve değişik ölçüde ağırlık yüklemeye izin verecek, kısmi izin verecek ya da hiç vermeyecek şekilde tespite alınabilir.

Akut aşil tendonu kopması olan toplam 794 katılımcıyla yapılmış 12 araştırmayı derledik. Katılımcıların çoğunluğu erkek olup çalışma popülasyonlarının yaş ortalaması 36 ile 41 arasında bulundu. Çalışmaların çoğuna sonuçların güvenilirliğini düşüren metodolojik kusurlar görüldü.

Açık cerrahi tedaviyle birlikte görülen yeniden kopma oranı, cerrahi dışı tedaviye kıyasla daha düşük (6 çalışma, 502 katılımcı) ancak yangı, yapışıklıklar ve ciltte duyarsızlık ve karıncalanma gibi başka komplikasyonların riski daha yüksek bulundu. Ayak işlevi ve spor aktivitelerine katılım hakkındaki veriler yetersiz ve sonuçsuz kaldı.

Açık tamiratla kıyaslandığında, perkütan tamirle birlikte enfeksiyon riski düşük bulundu (4 çalışma, 174 katılımcı). Katılımcı sayısı az olduğundan yorumda dikkat gerekir. Farklı tendon tamir teknikleriyle ilgili olarak da kesin sonuç çıkarılamadı (3 çalışma, 141 katılımcı).

Kaynak

Khan RJK, Carey Smith RL. Surgical interventions for treating acute Achilles tendon ruptures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD003674. DOI: 10.1002/14651858.CD003674.pub4

Orijinal özet için: Aşil Tendon Kopması Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv